Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Ecologistas en Acción se suma a la huelga 8 de marzo

_*Ecologistes en Acció se suma a la vaga feminista del 8 de març*_

• Ecologistes en Acció manifesta el seu suport a la vaga feminista 8 mes
de març i informa que totes les activitats de l’organització realitzades
per dones pararan aquest dia.

• L’àrea de Ecofeminisme de l’organització ecologista s’ha implicat en
la preparació i desenvolupament d’accions relacionades amb una de les
tres potes de la jornada de vaga: la vaga de consum.

Ecologistes en Acció considera necessari participar de manera activa en
la vaga feminista del 8 de Març. Així ho ha manifestat Maria Garrido,
una de les seves portaveus: “Totes les activitats que realitzem les
dones en Ecologistes en Acció s’aturaran aquest dia. A més de la nostra
participació en les mobilitzacions, la nostra organització aportarà els
espais que tenim per donar suport a les necessitats logístiques” .

Les raons per les quals les dones d’Ecologistes en Acció faran vaga
feminista són diverses i es recullen en el Manifest 8M
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35772.html> publicat per la
Comissió 8M <http://hacialahuelgafeminista.org/>, l’organització que a
nivell estatal ha impulsat la convocatòria.

“Cal visibilitzar les diverses opressions a les quals estem sotmeses en
tots els àmbits i territoris, i plantejar la necessitat d’un canvi de
paradigma que respecti l’autonomia de les dones i s’estengui a tota la
societat la responsabilitat de la cura de la vida”, explica Garrido.

Ecologistes en Acció s’ha implicat en les últimes setmanes amb la
realització de diferents activitats per a la difusió de la vaga,
especialment d’una de les seves tres potes: la vaga de consum. Entre
altres accions, s’han creat materials de difusió i informació
<https://www.facebook.com/Ecologistas.en.Accion/posts/10155685569979215>,
així com l’acció de carrer’El consum em consumeix’
<https://www.facebook.com/Ecologistas.en.Accion/posts/10155685569979215>.

A Madrid, durant la jornada de vaga, Ecologistes en Acció participarà en
l’organització de la Bici-vaga, en què multitud de dones recorreran en
bicicleta els carrers de Madrid per visibilitzar el seu dret a ocupar
els espais públics i a fer-ho de maneres que no deteriorin la vida
humana i no humana. La convocatòria està fixada a les 9:30 a la Costa de
Moyano.

Per la seva banda, els homes de l’organització ecologista es posaran al
servei de la vaga feminista. Tal com s’ha plantejat des de la Comissió
8M, ells acudiran als seus llocs de treball, difondran la jornada de
vaga i s’encarregaran de tenir cura dels treballs  que aquest dia no
facin les dones per estar en vaga.

La vaga és una fita en una reivindicació que no comença ni acaba el 8 de
març. Segons Maria Garrido, “volem fer visible aquest dia, però no
perquè sigui una cosa anecdòtica, sinó com a forma de posar en valor la
necessitat d’una corresponsabilitat de totes aquestes tasques, que al
cap i a la fi són les que sustenten les nostres vides i per tant la
resta de les nostres activitats, inclòs l’activisme “.

Per què la vaga 8M és també vaga de consum?

La vaga de dijous,  es tracta d’una vaga laboral, de cures i de consum.
Ecologistes en Acció ha volgut posar èmfasi en aquesta última, per donar
a conèixer  la importància de promoure un consum alternatiu. En paraules
de Maria Garrido, “necessitem un consum que estigui lligat a la
resolució de necessitats i no a la lògica d’acumulació i producció sense
mesura. Que compleixi amb unes condicions de respecte cap a les persones
i la naturalesa i els seus límits”.

Per a Ecologistes en Acció, el model de producció i consum actual
afecta de manera negativa al medi ambient, així com a la vida de milions
de persones, especialment a la de les dones. Com s’explica des de
l’organització, “perquè tot el sistema econòmic funcioni necessita
apropiar-se del treball gratuït de milions de dones i dels recursos
naturals que haurien de permetre la nostra supervivència en condicions
de justícia”.

La vaga de consum busca deixar de consumir per un dia per cridar
l’atenció sobre les injustícies d’aquest model i per proposar
alternatives. A la sevapàgina web
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35770.html>, les activistes
ecologistes donen pistes de com secundar aquesta vaga de consum i com
començar a construir alternatives de consum responsable.

Més informació: Maria Garrido, 666 456 443, i Marta Pascual, 699 472
442, portaveus d’Ecologistes en Acció

//

//

/5 de marzo de 2017 /

*Ecologistas en Acción se suma a la huelga 8 de marzo*

*·**Ecologistas en Acción manifiesta su apoyo a la huelga feminista 8 de
marzo e informa de que todas las actividades de la organización
realizadas por mujeres pararán ese día.**

**·**El área de Ecofeminismo de la organización ecologista se ha
implicado en la preparación y desarrollo de acciones relacionadas con
una de las tres patas de la jornada de huelga: la huelga de consumo. *

Ecologistas en Acción considera necesario participar de manera activa en
la huelga feminista del 8 de Marzo. Así lo ha manifestado María Garrido,
una de sus portavoces: “Todas las actividades que realizamos las mujeres
en Ecologistas en Acción se pararán ese día. Además de nuestra
participación en las movilizaciones, nuestra organización aportará los
espacios que tenemos para apoyar las necesidades logísticas”.

Las razones por las que las mujeres de Ecologistas en Acción harán
huelga feminista son diversas y se recogen en el Manifiesto 8M
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35772.html> publicado por la
Comisión 8M <http://hacialahuelgafeminista.org/>, la organización que a
nivel estatal ha impulsado la convocatoria #HaciaLaHuelgaFeminista.

“Es necesario visibilizar las diversas opresiones a las cuales estamos
sometidas en todos los ámbitos y territorios, y plantear la necesidad de
un cambio de paradigma que respete la autonomía de las mujeres y
extienda a toda la sociedad la responsabilidad del cuidado de la vida”,
explica Garrido.

Ecologistas en Acción se ha implicado en las últimas semanas en la
realización de diferentes actividades para la difusión de la huelga, en
especial de una de sus tres patas: la huelga de consumo. Entre otras
acciones, se han creado materiales de difusión e información
<https://www.facebook.com/Ecologistas.en.Accion/posts/10155685569979215>,
así como la acción de calle ‘El consumo me consume
<https://vimeo.com/258523745/8771a1d03a>’.

En Madrid, durante la jornada de huelga, Ecologistas en Acción
participará en la organización de la Bicihuelga, en la que multitud de
mujeres recorrerán en bicicleta las calles de Madrid para visibilizar su
derecho a ocupar los espacios públicos y a hacerlo de modos que no
deterioren la vida humana y no humana. La convocatoria está fijada a las
9:30 en la Cuesta de Moyano.

Por su parte, los hombres de la organización ecologista se pondrán al
servicio de la huelga feminista. Tal y como se ha planteado desde la
Comisión 8M, ellos acudirán a sus lugares de trabajo, difundirán la
jornada de huelga y se encargarán de los trabajos de cuidados que ese
día no hagan las mujeres por estar en huelga.

La huelga es un hito en una reivindicación que no empieza ni acaba el 8
de marzo. Según María Garrido, “queremos hacer visible ese día, pero no
para que sea algo anecdótico, sino como forma de poner en valor la
necesidad de una corresponsabilidad de todas esas tareas, que al fin y
al cabo son las que sustentan nuestras vidas y por tanto el resto de
nuestras actividades, incluido el activismo”.
*¿Por qué la huelga 8M es también huelga de consumo?**
***
La huelga del próximo jueves se trata de una huelga laboral, de cuidados
y de consumo. Ecologistas en Acción ha querido poner énfasis en esta
última, para visibilizar la importancia de promover un consumo
alternativo. En palabras de María Garrido, “necesitamos un consumo que
esté ligado a la resolución de necesidades y no a la lógica de
acumulación y producción sin medida. que cumpla con unas condiciones de
respeto hacia las personas y la naturaleza y sus límites”.

Para Ecologistas en Acción, el modelo de producción y consumo actual
afecta de manera negativa al medio ambiente, así como a la vida de
millones de personas, en especial a la de las mujeres. Como se explica
desde la organización, “para que todo el sistema económico funcione
necesita apropiarse del trabajo gratuito de millones de mujeres y de los
recursos naturales que deberían permitir nuestra supervivencia en
condiciones de justicia”.

La huelga de consumo busca dejar de consumir por un día para llamar la
atención sobre las injusticias de este modelo y para proponer
alternativas. En su página web
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35770.html>, las activistas
ecologistas dan pistas de cómo secundar esta huelga de consumo y cómo
empezar a construir alternativas de consumo responsable.
*Más información:*/María Garrido, 666 456 443, y Marta Pascual, 699 472
442, portavoces de Ecologistas en Acción

/
/*Salut */

/**/

/**//*Fernando “Topo” Saz*/
/*Ecologistes en Acció de Catalunya*/

Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª 08003 Barcelona Teléfono: 648 76
11 99

www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>
<https://twitter.com/ecologistes>Twitter
*Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible*. <https://twitter.com/ecologistes>

N
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Ecologistas en Acción se suma a la huelga 8 de marzo

Comments are closed.