Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NdeP: Ecologistes en Acció qüestiona el model actual de consum en el Dia Internacional de la Fel icitat

/Cat- Cast/
/20 març 2018/

*Ecologistes en Acció qüestiona el model actual de consum en el Dia
Internacional de la Felicitat*

**
_* Dia Internacional de la Felicitat*_
*
**· En el Dia Internacional de la Felicitat, Ecologistes en Acció
proposa construir una societat més respectuosa amb l’entorn,
constructiva, col·laborativa, justa i equitativa.**
**
**· Des de 2013, les Nacions Unides han celebrat el Dia Internacional de
la Felicitat com a reconeixement de l’important paper que exerceix la
felicitat en la vida de les persones de tot el món i la necessitat
d’incloure-la en les polítiques de govern.*

Tot i que la felicitat és un concepte molt influït per factors
culturals, hi ha cert consens en que depèn de la satisfacció de
necessitats humanes universals. Ecologistes en Acció se suma avui a la
celebració del Dia Internacional de la Felicitat amb la difusió de la
seva campanya’Consumim Felicitat?’
<https://www.ecologistasenaccion.org/rubrique202.html> on planteja
quines són aquestes necessitats i com podem satisfer-les.

Per a l’organització ecologista, a l’hora de parlar de felicitat es pot
atendre les necessitats humanes que proposa l’economista xilè Manfred
Max-Neef: subsistència, protecció, afecte, enteniment, participació,
oci, identitat, coneixement i llibertat. Totes elles són universals i
igual d’importants a l’hora de tenir una vida feliç. No obstant això, en
la campanya Consumim felicitat? es destaquen quatre elements a partir de
diferents estudis:
<https://ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/diptico-felicidad.pdf>
1. La qualitat de les relacions socials és el principal ingredient per
aconseguir la felicitat de les persones.

2. Tot i que el nivell de riquesa, i per tant de consum, és un
ingredient important que influeix en la felicitat de cada persona, només
ho fa fins a un determinat punt: quan arribem aquest punt, la felicitat
no només no augmenta sinó que pot reduir-se .

3.La percepció de benestar és major en aquelles societats més
igualitàries en què no es produeix polarització social.

4 .. Tant a relacionar-nos com a l’observar als altres, s’activen les
anomenades neurones mirall, que faciliten l’enteniment, la solidaritat i
la cooperació amb els altres. De fet, l’ésser humà és fonamentalment
altruista des del seu naixement, i és l’entorn cultural el que pot
modificar el comportament cap a l’individualisme i la competitivitat.

Per tot això, Ecologistes en Acció qüestiona el model de
desenvolupament, producció i consum actual. Aquest es caracteritza per
crear falses necessitats que a mitjà i llarg termini no ens aporten
benestar. En la societat consumista tot és susceptible de compra i
venda, es mercantilitzen totes les esferes de la nostra vida generant
insatisfacció crònica, i es menysprea el paper de la comunitat i els
valors de la cooperació, el col·lectiu i la solidaritat, que són el
secret de nostre èxit com a espècie.

*Propostes per a ser més feliç*

Des de 2013, les Nacions Unides convida als Estats, les organitzacions
governamentals i civils i la ciutadania, a implicar-se en el Dia
Internacional de la Felicitat, per mitjans com activitats educatives i
de conscienciació. L’objectiu: ressaltar l’important paper que exerceix
la felicitat en la vida de les persones i la necessitat d’incloure-la en
les polítiques de govern.

Ecologistes en Acció, a través dels materials de la seva campanya
Consumim felicitat? ha elaborat la seva pròpia llista de ‘receptes per a
la felicitat’:
<https://ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/diptico-felicidad.pdf>
– Entendre i prioritzar les veritables necessitats humanes. Promovent
una cultura de col·laboració amb les persones en harmonia amb la natura.

– Desmitificar les falses necessitats i evitar la mercantilització del
que realment val la pena

– Participar en projectes col·lectius de consum, que aportin valors
d’equitat i sostenibilitat ambiental.

– Establir relacions duradores i plenes en comunitat. Invertir el nostre
temps lliure en activitats que enforteixin els projectes comunitaris,
com els horts urbans, associacions

de barri, centres socials o bancs de temps.

– Dedicar temps a les cures, especialment cap a aquelles persones més
vulnerables, fomentant relacions des de l’equitat de gènere,
l’horitzontalitat i el respecte.

– Conrear satisfaccions a mig i llarg termini com l’amistat, una afició,
l’aprenentatge d’una habilitat.

– Potenciar la nostra ecodependencia, construint formes de vida
sostenibles i en gaudeixi amb la natura.

Podeu consultar també el web Consumim felicitat
?:https://consumimosfelicidad.org/
<https://consumimosfelicidad.org/>
*Més informació:* Fernando D. “Topo” Saz, portaveu d’Ecologistes en Acció
_________________

/20 de marzo de 2018/
/*Ecologistas en Acción cuestiona el modelo actual de consumo en
el Día Internacional de la Felicidad */

_*Día Internacional de la Felicidad*_

*· En el Dia Internacional de la Felicidad, Ecologistas en Acción
propone construir una sociedad más respetuosa con el entorno,
constructiva, colaborativa, justa y equitativa.*

*· Desde 2013, las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de
la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la
felicidad en la vida de las personas de todo el mundo y la necesidad de
incluirla en las políticas de gobierno.*

Aunque la felicidad es un concepto muy influido por factores culturales,
hay cierto consenso en que depende de la satisfacción de necesidades
humanas universales. Ecologistas en Acción se suma hoy a la celebración
del Día Internacional de la Felicidad con la difusión de su
campaña’¿Consumimos Felicidad?’
<https://www.ecologistasenaccion.org/rubrique202.html> donde plantea
cuáles son estas necesidades y cómo podemos satisfacerlas.

Para la organización ecologista, a la hora de hablar de felicidad se
puede atender a las necesidades humanas que propone el economista
chileno Manfred Max-Neef: subsistencia, protección, afecto,
entendimiento, participación, ocio, identidad, conocimiento y libertad.
Todas ellas son universales e igual de importantes a la hora de tener
una vida feliz. No obstante, en la campaña ¿Consumimos felicidad? se
destacan cuatro elementos a partir de diferentes estudios:
<https://ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/diptico-felicidad.pdf>

1. La calidad de las relaciones sociales es el principal ingrediente
para lograr la felicidad de las personas.

2. Aunque el nivel de riqueza, y por tanto de consumo, es un ingrediente
importante que influye en la felicidad de cada persona, sólo lo hace
hasta un determinado punto: cuando alcanzamos ese punto, la felicidad no
solo no aumenta sino que puede reducirse.

3.La percepción de bienestar es mayor en aquellas sociedades más
igualitarias en las que no se produce polarización social.

4.. Tanto al relacionarnos como al observar a los demás, se activan las
llamadas neuronas espejo, que facilitan el entendimiento, la solidaridad
y la cooperación con los demás. De hecho, el ser humano es
fundamentalmente altruista desde su nacimiento, y es el entorno cultural
el que puede modificar el comportamiento hacia el individualismo y la
competitividad.

Por todo esto, Ecologistas en Acción cuestiona el modelo de desarrollo,
producción y consumo actual. Este se caracteriza por crear falsas
necesidades que a medio y largo plazo no nos aportan bienestar. En la
sociedad consumista todo es susceptible de compra y venta, se
mercantilizan todas las esferas de nuestra vida generando insatisfacción
crónica, y se menosprecia el papel de la comunidad y los valores de la
cooperación, lo colectivo y la solidaridad, que son el secreto de
nuestro éxito como especie.

*Propuestas para ser más feliz*

Desde 2013, las Naciones Unidas invita a los Estados, las organizaciones
gubernamentales y civiles y la ciudadanía, a implicarse en el Día
Internacional de la Felicidad, por medios como actividades educativas y
de concienciación. El objetivo: resaltar el importante papel que
desempeña la felicidad en la vida de las personas y la necesidad de
incluirla en las políticas gobierno.

Ecologistas en Acción, a través de los materiales de su campaña
¿Consumimos felicidad? ha elaborado su propia lista de’recetas para la
felicidad’: <https://ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/diptico-felicidad.pdf>

– Entender y priorizar las verdaderas necesidades humanas. Promoviendo
una cultura de colaboración con las personas en armonía con la naturaleza.

– Desmitificar las falsas necesidades y evitar la mercantilización de lo
que realmente vale la pena

– Participar en proyectos colectivos de consumo, que aporten valores de
equidad y sostenibilidad ambiental.

– Establecer relaciones duraderas y plenas en comunidad. Invertir
nuestro tiempo libre en actividades que fortalezcan los proyectos
comunitarios, como los huertos urbanos, asociaciones

de barrio, centros sociales o bancos de tiempo.

– Dedicar tiempo a los cuidados, especialmente hacia aquellas personas
más vulnerables, fomentando relaciones desde la equidad de género, la
horizontalidad y el respeto.

– Cultivar satisfacciones a medio y largo plazo como la amistad, una
afición, el aprendizaje de una habilidad.

– Potenciar nuestra ecodependencia, construyendo modos de vida
sostenibles y en disfrute con la naturaleza.

Podéis consultar también la web ¿Consumimos
felicidad?:https://consumimosfelicidad.org/
<https://consumimosfelicidad.org/>

Más información: Fernando D. “Topo” Saz, portavoz de Ecologistes en Acció

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdeP: Ecologistes en Acció qüestiona el model actual de consum en el Dia Internacional de la Fel icitat

Comments are closed.