Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NdeP: Compte enrere per salvar la cala d’Aigrafreda de l’especulació urbanística

*
*

/2 deJuliol 2018/

*
*

*Compte enrere per salvar la cala d’Aiguafreda de l’especulació
urbanística, un dels últims trams verges de la costa de Begur*

/*/SOS Aiguafreda i la Plataforma SOS Costa Brava rebutgen la
construcció de //400 habitatges /a la cala d’Aiguafreda a Begur. *//*El
sostre total previst és de 145.564 metres quadrats.
*/

El pla permet construir més de 400 habitatges de segona residència, la
majoria unifamiliars, sense comptar les noves places hoteleres a
edificar en els 4 emplaçaments previstos (incloent tres nous hotels).
Tot això, sense el suport de cap estudi d’impacte ambiental,
paisatgístic ni d’avaluació ambiental estratègica.

Nombroses entitats i veïns de la zona s’estan començant a organitzar, ja
que només disposen de pocs dies, concretament fins al 9 de juliol, per
presentar al·legacions. Entre les queixes que ens han fet arribar a
aquest mitjà destaca en primer lloc la manca de transparència de
l’ajuntament i, sobretot, la preocupació per l’impacte ambiental que
ocasionaria un desenvolupament urbanístic d’aquestes dimensions, en gran
part inclòs dins de la franja de cinc-cents metres del domini públic
maritimoterrestre.

La urbanització d’aquest tram de la costa -que limita amb els espais
protegits “Muntanyes de Begur” del pla d’espais d’interès natural (PEIN)
i “Litoral del Baix Empordà” de la Xarxa Natura 2000-, compta amb un
informe favorable de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la
Generalitat de Catalunya de 2016. En aquest informe, titulat “Avaluació
ambiental de modificació de plantejament urbanístic”, que ocupa 7
pàgines, els encarregats de la Generalitat es limiten a avaluar si la
zona urbanitzable envaeix o limita amb els espais protegits i ometen
qualsevol altre tipus d’avaluació ambiental concreta. De fet, indiquen
que es tracta d’un espai natural ja molt fragmentat i que el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és congruent tant en la
delimitació com en la regulació.

No obstant això, segons la SOS Aiguafreda “L’informe de la Generalitat
no pot considerar-se sota cap concepte una avaluació ambiental, ja que
no analitza la capacitat de càrrega de la zona, l’impacte de les noves
edificacions i de les piscines que es construirien, la forçosa tala dels
boscos existents amb el devastador impacte sobre la fauna i la flora,
l’impacte de l’augment del trànsit rodat, dels residus generats o dels
recursos hídrics necessaris, entre d’altres”. De fet, en el context
actual d’escassetat de recursos naturals i de canvi climàtic, l’entitat
considera que “Actuacions urbanístiques especulatives com aquesta
haurien de formar part del passat, no del futur que volem construir”.

Actualment, prop del 20% de la zona urbanitzable en les proximitats de
la cala d’Aiguafreda ja està consolidada, és a dir construïda. Ara,
l’Ajuntament de Begur pretén consolidar el 80% restant. Més de la meitat
del sòl d’aprofitament privat pertany a Comercial Cap Sa Sal, S.L.,
propietat d’una coneguda família colombiana.

L’àrea urbanitzable ocupa unes 70 hectàrees, de les quals el 65% es
destinarà a la propietat privada i la resta a carrers i zones verdes.
Només s’ha previst un 20% de parcs i jardins públics en un dels pocs
espais que romanen pràcticament verges a la costa del municipi.

El pla d’ordenació impulsat per l’ajuntament no compta amb una Avaluació
ambiental estratègica. La memòria del projecte només indica que la
modificació urbanística no ha de ser objecte d’avaluació ambiental
estratègica “per la falta d’efectes significatius que produeix sobre el
medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el
planejament urbanístic general”. Una afirmació que les entitats
ecologistes tampoc comparteixen, doncs al·leguen que “La memòria
simplement omet els impactes ambientals derivats de la construcció de
centenars de nous habitatges i nous hotels en aquest tram del litoral,
que ja pateix una saturació insostenible els mesos d’estiu. A més,
tampoc té en consideració la necessitat d’un programa de vigilància, ni
inclou una avaluació de les repercussions de la urbanització sobre la
integritat del PEIN, de l’Àrea Natura 2000 o de la Reserva Marina de Ses
Negres”.

Lydia Chaparro, veïna del municipi i membre d’Ecologistes en Acció,
considera que “L’especulació urbanística ha tornat amb força a la zona i
la construcció massiva de segones residències posa en perill el caràcter
autèntic amb què l’ajuntament es publicita. A més, no entenem com Begur
pot estar subscrit a la/Xarxa Estatal de Municipis per la Qualitat de
Vida/, una aliança adscrita a la filosofia/Slow City/, quan precisament
el consistori està promovent tot el contrari, destrucció del litoral,
augment de la pressió turística, del trànsit rodat, de la contaminació i
del consum de recursos naturals escassos, com ara l’aigua. Per tots
aquests motius, nombroses entitats i veïns ens estem organitzant per
intentar frenar la destrucció d’aquesta cala, perquè continuï conservant
el seu encant natural per moltes dècades més”.

Però el cas de Begur no és únic, el passat divendres nombroses entitats
es varen reunir a la seu de l’Associació de Naturalistes de Girona,
precisament per organitar-se com a Plataforma SOS Costa Brava iper
acordar fer un front comú en la defensa i conservació del litoral gironí
novament amenaçat, tant des del punt urbanístic com pot ser el
desenvolupament de noves urbanitzacions com d’altres elements. Sergi
Nuss, membre del’Associació de Naturalistes de Girona, fa una valoració
molt positiva d’aquesta trobada “Sota el lema SOS Costa Brava volem
formar una unitat d’actuació contra tot aquest conjunt d’intervencions
sobre el territori i denunciar-les davant la societat. Ara estem
treballant en un manifest que enviarem als responsables polítics i
animem a tots les entitats i ciutadania interessada en unir-se a aquesta
nova plataforma per fer un font comú”.
*/Contacte:/*

/*Lydia Chaparro;* membre d’Ecologistes en Acció de Catalunya; 657 361 673/

/*Sergi Nuss; *membre de l’Associació de Naturalistes de Girona; 615 06
16 88/

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdeP: Compte enrere per salvar la cala d’Aigrafreda de l’especulació urbanística

Comments are closed.