Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] NdeP: La nova fuita de Vandellòs II s´ha produït en el mateix sistema que fa 9 mesos

_*LA NOVA FUITA DE VANDELLÒS II S’HA PRODUÏT EN EL MATEIX SISTEMA QUE LA
DE FA 9 MESOS*_

Ecologistes en Acció denuncia que la fuita detectada a Vandellòs II
afecta al mateix element clau per a la seguretat que la detectada el 8
d’abril del 2018, la qual cosa demostra que les reparacions escomeses no
van ser suficients.

La fuita detectada en el circuit primari de refrigeració de la central
nuclear de Vandellòs II (Tarragona) està per sota de les Especificacions
Tècniques de Funcionament (ETF), ja que s’han detectat 19 l / h i el
límit és de 227 l / h. Malgrat tot això no resta gravetat a l’incident
perquè aquesta nova fuita s’ha produït en el circuit primari de
refrigeració, igual que la que es va detectar  el 8 d’abril de 2018.

El circuit primari és clau en el funcionament de la central nuclear ja
que extreu la calor del reactor, amb el qual es produeix el vapor que
mou la turbina i produeix electricitat. L’extracció de la calor és
fonamental tant amb el reactor en marxa com en la fase actual de parada
en calent, perquè si no augmentaria la temperatura del reactor fins
produir-se la fusió del nucli, tal com va passar en els accidents de
Harrisburg (1979), Txernòbil (1986) o Fukushima (2011). Per tant és
vital la integritat d’aquest circuit i no s’ha de permetre cap fuga per
petita que sigui, ja que pot ser indici d’un trencament proper del circuit.

El 8 d’abril de 2018 es va produir ja una fuita del primari que hauria
d’haver motivat la parada immediata de la central. Malgrat això, ni els
operadors de la planta ni el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), van
estimar necessària aquesta parada. Aquest fet va motivar una denúncia
acceptada per la fiscalia de Tarragona per estimar que hi havia indicis
de delicte, donat que la central ha de parar-se quan es detecta una
fuita de la barrera de pressió. Finalment es va aturar la central per
procedir a la recàrrega i se suposa que es va reparar la fuita.
L’aparició d’una nova fuga en el primari és, per tant, preocupant.

Per a Francisco Castejón, portaveu d’Ecologistes en Acció, “L’aparició
d’una nova fuga del primari tan sols nou mesos després de la recàrrega
és alarmant perquè denota que o bé no es va reparar bé la fugida, o bé
les inspeccions realitzades no van ser suficients. Per tant no s’ha de
posar en funcionament  la central fins que es conegui el motiu d’aquesta
nova fuita i es prenguin les mesures perquè no es repeteixi “.

En tot cas, Ecologistes en Acció demanda que no es renovi el permís
d’explotació de la central, que expira el juliol de 2020.

_/Més informació: Francisco Castejón,/__/639104233/__//_

_/Eloi Nolla 663855878/_

* ___________________*

/Cast./

*LA NUEVA FUGA DE VANDELLÓS II SE HA PRODUCIDO EN EL MISMO SISTEMA QUE
LA DE HACE 9 MESES*

Ecologistas en Acción denuncia que la fuga detectada en Vandellós II
afecta al mismo elemento clave para la seguridad que la detectada el 8
de abril de 2018, lo que muestra que las reparaciones acometidas no
fueron suficientes

La fuga detectada en el circuito primario de refrigeración de la central
nuclear de Vandellós II (Tarragona) está por debajo de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETFs), pues se han
detectado 19 l/h y el límite es de 227 l/h. Sin embargo esto no resta
gravedad al incidente porque esta nueva fuga se ha producido en el
circuito primario de refrigeración, al igual que la que se detectó el el
8 de abril de 2018.

El circuito primario es clave en el funcionamiento de la central nuclear
puesto que extrae el calor del reactor, con el que se produce vapor que
mueve la turbina y produce electricidad. La extracción del calor es
fundamental tanto con el reactor en marcha como en la fase actual de
parada caliente, porque de lo contrario aumentaría la temperatura del
reactor hasta producirse la fusión del núcleo, tal como ocurrió en los
accidentes de Harrisburg (1979), Chernobil (1986) o Fukushima (2011).
Por tanto es vital la integridad de este circuito y no debe permitirse
ninguna fuga por pequeña que sea, puesto que puede ser indicio de una
rotura próxima del circuito.

El 8 de abril de 2018 se produjo ya una fuga del primario que debería
haber motivado la parada inmediata de la central. Sin embargo, ni los
operadores de la planta ni el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
estimaron necesaria esta parada. Este hecho motivó una denuncia aceptada
por la fiscalía de Tarragona por estimar que había indicios de delito,
puesto que la central debe pararse en cuanto se detecta una fuga de la
barrera de presión. Finalmente se detuvo la central para proceder a la
recarga y se supone que se reparó la fuga. La aparición de una nueva
fuga en el primario es, por tanto, preocupante.

Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, “La
aparición de una nueva fuga del primario tan solo nueve meses después de
la recarga es alarmante porque denota que o bien no se reparó bien la
fuga, o bien las inspecciones realizadas no fueron suficientes. Por
tanto no debe ponerse en marcha la central hasta que se conozca el
motivo de esta nueva fuga y se habiliten las medidas para que no se
repita”.

En todo caso, Ecologistas en Acción demanda que no se renueve el permiso
de explotación de la central, que expira en julio de 2020.
_/Mas información: Francisco Castejón,/__/639104233/__//_

_//_

_/Eloi Nolla 663855878/_

*_____________________________________________________________*
<https://www.ecologistasenaccion.org/article35545.html>
Fernando”/Topo”/Saz
*/Ecologistes en Acció de Catalunya/*
Carrer de Sant Pere Més Alt, 31, 2º 3ª
08003 Barcelona. Teléfono: 648 76 11 99
www.ecologistesenaccio.org/catalunya
<http://www.ecologistesenaccio.org/catalunya>

<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya>Facebook
<https://www.facebook.com/ecologistesenacciocatalunya><https://twitter.com/ecologistes>Twitter
<https://twitter.com/ecologistes>

Necessitem el teu suport per tal que aquest món sigui més just i
sostenible. <https://www.ecologistasenaccion.org/article22223.html>
/D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, vostè és informat de la incorporació de
les seves dades en un fitxer automatitzat. El propòsit és gestionar la
relació comercial o per informar-lo dels nostres serveis o activitats.
Igualment, queda informat de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a que les seves dades
siguin tractades per la Federació d´Ecologistes en Acció Ctalaunya,
adreçant-se a: coordinacio@ecologistesenacció.cat o el telèfon: 648 76
11 99./

//
/
//Aquest missatge s’envia només a la persona que el rep i pot contenir
informació confidencial o privilegiada. Si vostè no és el destinatari,
li recordem que l’ús, divulgació o copia sense permís està prohibit per
la Legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error, si us plau
notifiqui-ho immediatament per aquesta via i procedeixi a destruir-lo.//
/
___________________________________________
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NdeP: La nova fuita de Vandellòs II s´ha produït en el mateix sistema que fa 9 mesos

Comments are closed.