Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Els “Jardins de Sa Riera” protagonitzen una nova denuncia urbanística a Begur

*[CAT]*

*Els “Jardins de Sa Riera” protagonitzen una nova denuncia urbanística a
Begur*

/La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes
en Acció interposen una denúncia urbanística contra els actes
d’edificació i d’urbanització dels “Jardins de Sa Riera”. Un projecte
que pretén construir unes 52 vivendes a tocar de la platja de Sa Riera
(Begur)./

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur i Ecologistes en
Acció de Catalunya han presentat una altra denúncia urbanística a
l’Ajuntament de Begur, aquest cop contra els actes d’edificació i
d’urbanització que s’estan executant a Sa Riera, Begur, així com també
denuncien la tala d’arbres i el moviment de terres iniciats.

Es tracta d’un altre projecte d’urbanització en el ja polèmic municipi
de Begur, que en els últims mesos ha estat en el punt de mira pels
múltiples sectors que es podrien arribar a desenvolupar en aquesta
petita vila de la Costa Brava. Projectes destinats majoritàriament per
construir-hi *segones residències***en alguna de les 48 *urbanitzacions
escampades per tot el terme municipal**.*

La zona objecte d’aquesta denúncia es troba en el polígon Van de Walle
Residencial, on les empreses /Stoneweg/ i /Sorigué/ estan promovent els
“/Jardins de Sa Riera Living/” per edificar 52 habitatges (o 56 segons
documents consultats) molt a prop de la platja de Sa Riera.

En la denúncia, les entitats impugnen la llicència d’obres atorgada per
edificar aquest nou complex d’habitatges i invoquen la il·legalitat del
planejament de Begur per haver classificat aquests terrenys (d’unes 3,6
hectàrees) com a sòl urbà malgrat la seva naturalesa forestal i malgrat
no comptar amb cap servei urbanístic, ni estar consolidat per l’edificació.

De fet, tot i que l’empresa publicita aquesta promoció immobiliària com
“vivendes exclusives en una zona verge a la Costa Brava”, la seva
construcció ha comportat a ulls de les entitats denunciants precisament
tot el contrari, la desforestació d’una extensa zona boscosa.
Concretament l’última que quedava accessible en les proximitats de la
platja de Sa Riera. Tant és així que la tala d’alzines sureres i pins
d’aquest bosc ha aixecat en les últimes setmanes una gran indignació al
municipi, però també en les xarxes socials.

Un altre aspecte impactant en el que es fonamenta la denúncia es deu a
l’orografia accidentada de la zona, doncs en l’àrea a urbanitzar les
pendents oscil·len entre el 22% i 34%. Un fet que segons les entitats
denunciants ha provocat que ja s’hagi procedit a extreure milers de
metres cúbics de substrat només per obrir i fer la via d’accés a la
futura zona residencial.

*La denúncia urbanística presentada sosté la il·legalitat de l’actuació
municipal al classificar aquest bosc com a sòl urbà, però també per
infringir la Llei d’Urbanisme, que prohibeix urbanitzar en terrenys amb
pendents superiors al 20%. Per una altra banda, la denúncia alhora
incideix en la manca d’una avaluació sobre els severs impactes
ambientals que aquest projecte podria comportar i la manca d’integració
paisatgística amb l’entorn. *

Entre altres aspectes rellevants que fonamenten la denúncia, també
destaca l’implantació d’una barrera arquitectònica i una pantalla
edificatòria dins la franja costanera dels 500 metres, un aspecte
prohibit per la Llei de Costes i que comportarà implantar un complex de
4 fileres d’edificacions superposades. Les entitats sostenen que
suposarà la construcció d’una veritable muntanya artificial de fins a 32
metres d’alçada global. Fet que comportarà un enorme impacte visual
sobre total la zona, tal i com es pot observar del Plànol del Projecte
anomenat els “Bancals de Sa Riera”
<https://salvemaiguafreda.files.wordpress.com/2019/01/bancals-fases.png>.

*Per tots aquests motius la Plataforma SOS Aiguafreda i Ecologistes en
Acció exigeixen la immediata suspensió de les obres per tal d’evitar que
es consolidi els gravíssims impactes derivats d’aquest nou projecte
urbanístic i per a que no s’incrementi la responsabilitat del consistori
de Begur per haver autoritzat unes obres il·legals.*

Més detalls sobre la denúncia urbanística a:

Jardins de Sa Riera Living

*[CAST]*

*Los “Jardines de Sa Riera” protagonizan una nueva denuncia urbanística
en Begur*

/La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur y Ecologistas
en Acción interponen una denuncia urbanística contra los actos de
edificación y de urbanización de los “Jardines de Sa Riera”. Un proyecto
que pretende construir unas 52 viviendas cerca de la playa de Sa Riera
(Begur)./

La Plataforma SOS Aiguafreda – Salvem la Costa de Begur y Ecologistas en
Acción de Cataluña han presentado otra denuncia urbanística al
Ayuntamiento de Begur, esta vez contra los actos de edificación y de
urbanización que se están ejecutando en Sa Riera, Begur, así como
también denuncian la tala de árboles y el movimiento de tierra iniciados.

Se trata de otro proyecto de urbanización en el ya polémico municipio de
Begur, que en los últimos meses ha estado en el punto de mira por los
múltiples sectores que se podrían llegar a desarrollar en este pequeño
municipio de la Costa Brava. Proyectos destinados mayoritariamente para
construir segundas residencias en alguna de las 48 urbanizaciones
esparcidas por todo el término municipal.

La zona objeto de esta denuncia se encuentra en el polígono Van de Walle
Residencial, donde las empresas /Stoneweg/ y /Sorigué/ están promoviendo
los “/Jardines de Sa Riera Living/” para edificar 52 viviendas (o 56
según documentos consultados) muy cerca de la playa de Sa Riera.

En la denuncia, las entidades impugnan la licencia de obras otorgada
para edificar este nuevo complejo de viviendas e invocan la ilegalidad
del planeamiento de Begur por haber clasificado estos terrenos (de unas
3,6 hectáreas) como suelo urbano a pesar su naturaleza forestal y pese a
no contar con ningún servicio urbanístico, ni estar consolidado para su
edificación.

De hecho, aunque la empresa publicita esta promoción inmobiliaria como
“viviendas exclusivas en una zona virgen en la Costa Brava”, su
construcción ha conllevado a ojos de las entidades denunciantes
precisamente todo lo contrario, la deforestación de una extensa zona
boscosa. Concretamente la última que quedaba accesible en las
proximidades de la playa de Sa Riera. Tanto es así que la tala de
alcornoques y pinos de este bosque ha levantado en las últimas semanas
una gran indignación en el municipio, pero también en las redes sociales.

Otro aspecto impactante en el que se fundamenta la denuncia se debe a la
orografía accidentada de la zona, pues en el área a urbanizar las
pendientes oscilan entre el 22% y 34%. Un hecho que según las entidades
denunciantes ha provocado que ya se haya procedido a extraer miles de
metros cúbicos de sustrato sólo para abrir y hacer la vía de acceso a la
futura zona residencial.

*La denuncia urbanística presentada sostiene la ilegalidad de la
actuación municipal en clasificar este bosque como suelo urbano, pero
también por infringir la Ley de Urbanismo, que prohíbe urbanizar en
terrenos con pendientes superiores al 20%. Por otra parte, la denuncia
también incide en la falta de una evaluación sobre los severos impactos
ambientales que este proyecto podría conllevar y la falta de integración
paisajística con el entorno.*

Entre otros aspectos relevantes que fundamentan la denuncia, también
destaca la implantación de una barrera arquitectónica y una pantalla
edificatoria en la franja costera de los 500 metros, un aspecto
prohibido por la Ley de Costas y que comportará implantar un complejo de
4 hileras de edificaciones superpuestas. Las entidades sostienen que
supondrá la construcción de una verdadera montaña artificial de hasta 32
metros de altura global. Hecho que comportará un enorme impacto visual
sobre total la zona, tal y como se puede observar en el Plano del
Proyecto denominado los “Bancales de Sa Riera”.
<https://salvemaiguafreda.files.wordpress.com/2019/01/bancals-fases.png>

*Por todos estos motivos la Plataforma SOS Aiguafreda y Ecologistas en
Acción exigen la inmediata suspensión de las obras para evitar que se
consolide los gravísimos impactos derivados de este nuevo proyecto
urbanístico y para que no se incremente la responsabilidad del
consistorio de Begur por haber autorizado unas obras ilegales.*

Más detalles sobre la denuncia urbanística en:

Jardins de Sa Riera Living

FI

*Contactes:*

Lydia Chaparro*,* membre d’Ecologistes en Acció i SOS Aiguafreda 657 361 673

Eduard de Ribot, advocat de les Plataformes SOS Aiguafreda i SOS Costa
Brava 629 653 329

_________________________________________________________

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Els “Jardins de Sa Riera” protagonitzen una nova denuncia urbanística a Begur

Comments are closed.