Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] El Pla de residus de l’àrea metropolitana de Barcelona no complirà les normes de la UE

El Pla de residus de l’àrea metropolitana de Barcelona no complirà les
normes de la UE

*Veïns i ecologistes emplacen als consellers i conselleres de l’AMB a
que ajornin cautelarment l’aprovació prevista per avui del “Programa
Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals
2019-2025” (PREMET 2025), per incomplir els objectius als quals obliga
la normativa comunitària.*

* Si no s’atura la incineració de residus reciclables és impossible
complir els objectius de la UE com ho demostra l’estancament dels
resultats de reciclatge assolits a l’AMB.
* El PREMET, pla de residus de l’AMB, permet i preveu que es puguin
incinerar residus orgànics, domiciliaris i urbans, sense recuperació
prèvia com a recursos materials. Això infringeix la llei catalana
152/2017 i la directiva 851/2018 de la llei europea.
* Cal acabar amb el monopoli d’ECOEMBES, que ens manté estancats en un
nivell de reciclatge del 30 % i significarà sancions importants a
partir del 2020, quan no aconseguim el 50 % que exigeix la UE.
* Denunciem la manca de rigor i seriositat per part de l’AMB, com ho
mostra el fet que el document ha estat lliurat als municipis que
l’han d’aprovar, dos dies abans de la signatura.
* No s’han tingut en compte ni les opinions ni les posibles propostes
de les entitats ecologistes i veïnals.

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus
Municipals 2019-2025” (PREMET 2025), per part del Consell Metropolità de
l’AMB ha de garantir el compliment fidedigne de les normes de la Unió
Europea i molt concretament del que estableix la Directiva 2018/851/CE
de 30 de maig de 2018.
PREMET 2025, assegura que defineix una estratègia d’actuació basada en
una nova governança que aposti per reduir els residus municipals per tal
d’assolir un 55 % de reciclatge l’any 2025 i aconseguir la neutralitat
en carboni del sistema metropolità de tractament de residus.

I en canvi, el PREMET 2025, ignora i vulnera la prioritat d’actuació que
ordena la UE a l’hora de tractar els residus.

La llei europea estableix amb total claredat que la “recuperació de la
matèria dels residus és preferent sobre la “recuperació de l’energia”,
mentre que la proposta de PREMET 2025 no solament accepta i proposa la
crema de residus orgànics en la incineradora de Sant Adrià de Besòs,
sinó que permetrà seguir incinerant els residus 2019-2025 amb
desconeixement i menyspreu per les demandes de les entitats ecologistes,
veïnals i ciutadanes, com la “Plataforma ciutadana Residu
Zero=Incineració i abocament 0” que demanem un pla de reducció dels
residus que es cremen a la incineradora TERSA així com una data clara i
concreta de tancament per aquesta instal·lació.

Les entitats signants considerem que si no s’ impossible complir els
objectius de la UE com ho ha demostrat l’estancament dels resultats de
reciclatge assolits a l’AMB per la seva responsabilitat i desídia.

El funcionament de la incineradora de Sant Adrià de Besòs és un dany a
la salut per la contaminació que comporta, a més d’una contribució a les
emissions de gasos d’efecte hivernacle que Barcelona i l’àrea
metropolitana es podrien estalviar i contribuir eficaçment a la lluita
contra el canvi climàtic que tant proclamen assolir.

El PREMET 2025 no inclou objectius ni mesures concretes, vinculants i
calendaritzades de reducció de residus. Les mesures i els mitjans per
assolir-los són meres declaracions d’intencions en alguns aspectes clau:
en “prevenció de residus”, l’objectiu es limita a proposar la redacció
d’un Pla Metropolità de Prevenció de Residus de manera que és previsible
que quan s’apliqui ja s’hagi reprès la tendència a l’increment de la
generació de residus.

En l’apartat “recollida” es limita a la vaguetat de donar suport a la
implementació de SDDR i no es planteja cap actuació vinculant i
calendaritzada per acabar amb el monopoli d’ECOEMBES, que és l’enemic
número 1 del medi ambient pel seu frau als municipis i la ciutadania.

Tampoc s’inclouen mesures concretes de fiscalitat en la gestió de
residus ni en el desenvolupament efectiu del principi de responsabilitat
ampliada del productor.
Només les polítiques de “Residu Zero” ajudaran a reduir la contaminació
i el canvi climàtic.

Les polítiques de “Residu Zero” són les úniques que són compatibles amb
la lluita contra la contaminació, el canvi climàtic i la sostenibilitat.
Per això, les Administracions han d’apostar perquè la prevenció
presideixi la jerarquía dels residus i rebutjar les mesures que siguin
emissores de substàncies contaminants i gasos d’efecte hivernacle com
són la incineració i els abocadors.

Per tant, i per la gran importància que per al medi ambient metropolità
i per a la ciutadania, representa l’aprovació de l’esmentat programa,
denunciem la manca de rigor i seriositat de l’AMB, pel fet que el
document que ha estat lliurat als municipis que l’han d’aprovar, dos
dies abans de la signatura, amb una precipitació incomprensible i
inadmissible que en dificulta la seva anàlisi, posicionament i proposta
de millora.

Tanmateix, en la redacció del programa, en cap cas, no s’ha tingut en
compte les opinions ni propostes que les entitats ecologistes, veinals i
de defensa de la salut poguessin haver aportat al programa.

Les entitats, associacions i veins, demanem al Consell Metropolità de
l’AMB i als diferents grups polítics que ajornin cautelarment
l’aprovació d’aquest programa.

*- Coordinadora Veïnal metropolitana Aire Net**
**- Ecologistes en Acció**
**- Stop Crematori Sant Andreu**
**- CEPA*
/Més informació: 649 88 07 52 / 639 31 80 92/
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Sant Pere més Alt 31, 2º 3ª
08003 Barcelona
Teléfono: 648761199
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] El Pla de residus de l’àrea metropolitana de Barcelona no complirà les normes de la UE

Comments are closed.