Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat-Campanya un altre Nadal – Treu els llagostins tropicals del teu plat !

17 desembre 2012
[cat-cast]

_CAMPANYA PER UN ALTRE NADAL_
*TREU ELS LLAGOSTINS TROPICALS DEL TEU PLAT!*
*Ecologistes en Acció recorda que aquest producte conté químics, té un
greu impacte ambiental i empobreix comunitats locals.
*
S’acosta el Nadal i durant aquestes dates augmenten les ventes de
llagostins tropicals. Però són pocs els consumidors que saben que
aquests mariscs provoquen l’empobriment i conflictes en comunitats
locals llunyanes, a més de la destrucció dels fons marins i manglars.
També ignoren que, juntament a aquests llagostins tropicals, estan
menjant químics i antibiòtics. Un vídeo i una cançó expliquen les raons
perquè durant aquestes festes s’han de buscar menús alternatius.

El llagostí cultivat s’ha convertit en termes de valor en el principal
producte del comerç internacional de la pesca. Al mar es captura amb
tècniques d’arrossegament que arrasen els fons marins. Un mètode tan poc
sostenible com anar a caçar formigues amb tractors.

La seva producció en piscifactories també afecta greument a les costes
de països tropicals en vies de desenvolupament com l’Equador, Hondures,
Tailàndia o Vietnam. Allà s’instal·len grans piscines, que provoquen la
desforestació de boscos i la contaminació de rius i estuaris. En molts
llocs *estan desapareixent els manglars,*uns ecosistemes costaners d’alt
valor ambiental i social.

I més enllà del medi ambient, els llagostins tropicals no beneficien a
les poblacions dels països on es cultiven, sinó tot el contrari. Molts
pobles s’han vist obligats a abandonar els seus territoris ancestrals i
s’acumulen les injustícies ambientals i socials, incloent *greus
violacions sobre els drets humans.*

Els llagostins tropicals, que arriben als supermercats congelats i de
vegades *emmascarats amb etiqueta “ecològica”*, estan plens de
substàncies químiques. Se’ls injecta en molts casos antibiòtics i
conservants per mantenir-los amb una aparença fresca després d’un llarg
viatge.

Un vídeo i una cançó preparats per Ecologistes en Acció recorden les
conseqüències del consum de llagostins tropicals. L’organització crida a
treure els llagostins tropicals dels nostres plats aquest Nadal i si es
vol consumir peix o marisc, Ecologistes en Acció proposa apostar pels
productes procedents de les pesqueries de baix impacte ambiental del
nostre litoral.

El vídeo, la cançó i un document explicatiu estan disponibles en :
http://www.ecologistasenaccion.org/article24652.html

Més informació: Lydia Chaparro, 657361673
**
[cast]
_CAMPAÑA POR OTRA NAVIDAD_*
*
*¡SACA A LOS LANGOSTINOS TROPICALES DE TU PLATO!*

*Ecologistas en Acción recuerda que este producto contiene químicos,
tiene un grave impacto ambiental y empobrece a comunidades locales.*

Se acerca la Navidad y con ella aumentan las ventas de langostinos
tropicales. Pero son pocos los consumidores que saben que estos mariscos
provocan el empobrecimiento y conflictos en comunidades locales, además
de la destrucción de fondos marinos y manglares. También ignoran que,
junto a esos langostinos tropicales, están comiendo químicos y
antibióticos. Un vídeo y una canción explican las razones para que en
estas fiestas se busquen menús alternativos.

El langostino cultivado se ha convertido en términos de valor en el
principal producto del comercio internacional de la pesca. En el mar se
captura con técnicas de arrastre que arrasan los fondos marinos. Un
método tan poco sostenible como “/matar moscas a cañonazos/”.

Su producción en piscifactorías también afecta gravemente a las costas
de países tropicales en vías de desarrollo como Ecuador, Honduras,
Tailandia o Vietnam. Allí se instalan grandes piscinas, que provocan la
deforestación de bosques y la contaminación de ríos estuarios. En muchos
lugares *están desapareciendo los manglares*, unos ecosistemas costeros
de alto valor ambiental y social.

Y más allá del medio ambiente, los langostinos tropicales no benefician
a las poblaciones de los países donde se cultivan, sino todo lo
contrario. Muchos pueblos se han visto obligados a abandonar sus
territorios ancestrales y se acumulan las injusticias ambientales y
sociales, incluyendo *graves violaciones sobre los derechos humanos*.

Los langostinos tropicales, que llegan a los supermercados congelados y
a veces *enmascarados con etiqueta “ecológica”,*están además llenos de
sustancias químicas. Se les inyecta en muchos casos antibióticos y
conservantes para mantenerlos con una apariencia fresca después de un
largo viaje.

Un vídeo y una canción preparados por Ecologistas en Acción recuerdan
las consecuencias del consumo de langostinos tropicales. La organización
llama a sacar los langostinos tropicales de nuestros platos esta Navidad
y si se quiere consumir pescado o marisco, Ecologistas en Acción propone
apostar por los productos procedentes de las pesquerías de bajo impacto
ambiental de nuestro litoral.

El vídeo, la canción y un documento explicativo están disponibles en
:http://www.ecologistasenaccion.org/article24652.html

Más información:Lydia Chaparro, 657361673
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat-Campanya un altre Nadal – Treu els llagostins tropicals del teu plat !

Comments are closed.