Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat- La Plataforma en Defensa de l’Ebre demana l’intervenció europea en el Pla Hid rològic de l’Ebre avui en Brussel.les

La Plataforma en Defensa de l’Ebre demana l’intervenció europea en
el Pla Hidrològic de l’Ebre en el debat celebrat avui a Brussel·les
en el Comitè de peticions del Parlament Europeo
9 de juliol 2013

Manolo Tomá en nom de la Plataforma en Defensa de l’Ebre ha parlat avui
en el Comitè de peticions del Parlament Europeu per informar de
l’incompliment dels cabals ambientals i la Directiva Marc Europea del
projecte del nou Pla Hidrològic de l’Ebre i sol·licitar la intervenció
de la Comissió Europea.

Al final del debat, el president del Comité ha acordat mantenir oberta
la petició per continuar estudiant el tema i permetre que, una vegada
aprovat el pla, la Comissió Europea es pronuncii sobre conformitat del
Pla amb les directives europees.

En el seu discurs, Manolo Thomas ha presentat els impactes que està
patint la població i els ecosistemes del Delta de l’Ebre, com a
conseqüència de la mala gestió històrica de la conca de l’Ebre. La
regressió del Delta i la subsidència per intrusió del mar té efectes
econòmics, socials i mediambientals documentats amb ampli consens
científic. La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) ve advertint durant
dècades d’aquesta situació, que afecta a les 100.00 persones que habiten
al tram final del riu , el Delta, un dels territoris amb major
biodiversitat del mediterrani europeu que compta amb diverses figures de
protecció no només a l’estat espanyol, també a Europa i a nivell
internacional, com la seva recent declaració com a reserva de la
Biosfera. Tomás ha recordat la gran mobilització de la població de
Catalunya a l’any 2001 contra el Pla Hidrològic Nacional que pretenia
el trasvassament de l’Ebre i ha valorat la resposta important que en
aquell moment van donar les institucions europees. El govern espanyol
que ve incomplint reiteradament la Directiva Marc de l’aigua i ja té una
sentència condemnatoria del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió
(TJUE), amb cinc anys de retard presenta un projecte de Pla per a la
conca de l’Ebre que inclou 450.000 noves hectàrees de reg, que es sumen
a la 950.000 existents, i la construcció de 35 nous embassaments i 44
possibles més en expectativa , que agreujarà l’actual deteriorament del
Delta que podria desaparèixer i amb allò, el manteniment de la pròpia
població. Un pla que es presenta sense cap rigor respecte a estudis
tècnics i cientìfics, ni d’indicadors sobre la sostenibilitat social i
ambiental de les actuacions o pla re recuperació de costos de les
infraestructures prevists que seràn destinades als regants , costos que
per experiència el govern acabarà socialitzant per ser assumits pel
conjunt de la població. ¨La nostra és una causa justa i no només un
problema local, el Delta de l’Ebre és patrimoni de l’Europa mediterrània
i el nou Pla representa un qüestionament frontal a les directives
europees¨ ha afegit Manolo Tomás, demanant la intervenció de les
institucions europees en l’estudi del procés de transposició de les
directives i l’elaboració del nou pla, per evitar el govern espanyol
planifiqui la destrucció de l’Ebre en nom de la Directiva marc de Europea.

Seguidamente s’ha obert la roda d’intervencions, en primer lloc la
Comissió Europea que ha apreciat la presentació de la petició de la PDE
i ha respost que la Comissió només es podrà pronunciar sobre el pla
final adoptat pel govern espanyol, a l’actual fase del procés no pot
intervenir. Tot seguit ha intervingut els representants dels diferents
grups europalamentàris, majoritàriament espanyols. Raül Romeva,
eurodiputat d’Iniciativa Els Verds , ha alertat que si el pla s’aplica
el 50% dels ecosistemes associats al Delta de l’Ebre desapareixeran i
que no és tracta d’un pla hidrològic , si no del retorn a la bombolla de
l’aigua, de projecció de embassaments i infraestruturas que provocaran
danys irreversibles, que el debat es vol portar sobre la responsabilitat
entre els territoris quan el que està en joc, el centre del debat ha de
ser la responsabilitat ambiental i intergeneracional . Per últim ha
demanat ¨que Europa defensi els interès comú contra els interessos
privats als que respon el nou Pla ¨ . L’ intervenció de Ramon Tremosa,
eurodiputat de CIU ha estat en linea similar , denunciant l’incompliment
de la legislació europea des de 2009 per part del govern espanyol i la
manca de diàleg existent, que s’ha desestimat les al·legacions
presentades per la Generalitat. ¨Si el pla segueix endavant tindrà
l’oposició del 80% de la població catalana que a l’actual moment de
tensió i deteriorament de les relacions actuals, suposarà un incentiu
addicional a la reivindicació catalana d’un estat propi¨ ha afegit
Tremosa. Raimon Obiols del PSOE destacat l’importància del Delta i de
no repetir els mateixos errors, donant suport a la petició de la PDE i
fent una crida al diàleg ¨per què la democràcia permeti la voluntat del
poble contra el poder dels mercats i dels diners¨. Carlos Iturraiz, dels
populars ha defensat el procés d’elaboració i participació que el
govern espanyol ha seguit i indicat que s’ha d’esperar l’aprovació del
pla. Ana Miranda en nom d’ERC i la Xunta Aragonista ha insistit en que
el problema ve de lluny, amb casos fragants i una gestió que respon a
interessos econòmics, lligats a grups poderosos. Ha demanat que continui
oberta la petició, que ¨ està en joc el futur del país i la credibilitat
de la fi de europeas¨.

A la conclusió , el president del Comité de Peticions del Parlament
Europeu s’ha compromès a mantenir oberta la petició i demanar als
coordinadors del Comitè l’organització de una propera visita al Delta de
l’Ebre per conèixer in situ el problema . La PDE valora molt
positivament les respostes que en general ha rebut la seva petició i
l’acord final del Comitè , i veu amb esperança que Europa evaluarà
críticament el pla i que intervenindrà per promoure una rectificació de
les desastroses polítiques d’aigua promogudes per l’actual govern.

Contactes: Manolo Tomàs 0034 666 29 18 27, Susana Abella 0034 607 910
644. Plataforma en Defensa de l’Ebre

Video sesión :
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130709-0900-COMMITTEE-PETI
www.ebre.net/bloc/ http://twitter.com/#!/PDE
http://www.facebook.com/pages/Plataforma-en-Defensa-de-lEbre/1246789708
*La plataforma en Defensa del Ebro solicita la intervención europea
en el Plan Hidrológico del Ebro en el debate realizado hoy en
Bruselas en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo
*

/9 de julio de 2013/

**

* *Manolo Tomàs en representación de la Plataforma en Defensa del Ebro
ha intervenido hoy en Comité de Peticiones del Parlamento Europeo
para informar sobre el incumplimiento ****de ****los caudales
ambientales y la Directiva Marco del agua **del **nuevo proyecto de
Plan Hidrológico del Ebro y pedir la intervención de la Comisión
Europea. *

* *Al término del debate , el presidente del Comité ha acordado
mantener abierta la petición para seguir estudiando el tema y
permitir que, una vez aprobado el Plan, la Comisión Europea se
pronuncie sobre su conformidad con la directivas europeas. *
En su intervención, Manolo Tomás ha presentado los impactos que viene
sufriendo la población y los ecosistemas del Delta del Ebro, como
resultado de la histórica mala gestión de la cuenca del Ebro. La
regresión del Delta y su subsidencia por instrusión marina y los efectos
económicos , sociales y ambientales están documentados con amplio
consenso científico. . La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) viene
décadas advirtiendo de esta situación, que afecta a las 100.000
personas que habitan el tramo final, el Delta, uno de los territorios de
mayor biodiversidad del mediterráneo y que cuenta con varias figuras de
protección no sólo españolas , también europeas e internacionales , como
su reciente declaración como Reserva de la Biosfera.

Tomás ha recordado la amplia movilización del conjunto de la población
de Cataluña en el año 2001, contra el Plan Hidrológico Nacional que
pretendía el trasvase del Ebro y ha valorado la importante respuesta que
en ese momento tuvieron las instituciones europeas. El Gobierno Español
que viene incumpliendo reiteradamente la Directiva Marco de Aguas y
cuenta ya con una sentència condemnatòria del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea

(TJUE), presenta con cinco años de retraso un proyecto de Plan para la
cuenca el Ebro que contempla 450.000 hectáreas de nuevos regadíos, que
se suman a los 950.000 ya existentes, 35 nuevos embalses y 44 más en
expectativa, que agravarán el deterioro del Delta que podria desaparecer
y con ello, el propio mantenimiento de su población, sin estudios
técnicos ni científicos, ni indicadores sobre la sostenibilidad social
y ambiental de las actuaciones ni plan de recuperación de costes de las
infraestructuras previstas para los regantes , que por experiencia el
gobierno socializará en el conjunto de la población. ¨Nuestra causa es
justa y no es un problema local, el Delta es patrimonio del mediterràneo
europeo y el nuevo Plan supone un cuestionamiento frontal a las
directivas europeas¨, ha añadido Manolo Tomás, solicitando la
intervención de las instituciones europeas en el estudio del proceso de
transposición de las directivas y elaboración del nuevo Plan, para
evitar que el gobierno español planifique la destrucción del Delta del
Ebro en nombre de la Directiva Marco Europea.

Seguidamente se ha abierto la ronda de intervenciones , en primer lugar
de la Comisión Europea que ha agradecido la presentación de la petición
a la PDE y ha respondido que la Comisión únicamente se podrá pronunciar
sobre el Plan final que el gobierno español apruebe, en la fase actual
de proyecto no puede intervenir . Seguidamente han intervenido los
representantes de los diferentes grupos europarlametarios,
mayoritariamente españoles. Raul Romeva, eurodiputado de Iniciativa Els
Verds, ha alertado que si el plan se aplica el 50% de los ecosistemas
asociados al Delta desaparecerán y que no se trata de una plan
hidrológico, si no de una vuelta a la burbuja del agua, de proyección de
embalses e infraestruturas que ocasionará una daño irreversible, que el
debate se quiere llevar sobre la responsabilidad entre territorios
cuando lo que está en juego, el centro del debate debe ser ambiental y
intergeneracional. Por último ha pedido ¨que Europa defienda el interés
y sentido común, frente al interés privado al que responde el plan ¨.

La intervención de Ramón Tremosa , eurodiputado de CIU ha ido en
similiar dirección , denunciando el incumplimiento de la legislación
europea desde el 2009 por parte del gobierno español y que la falta de
diálogo existente con el gobierno español, que ha rechazado las
alegaciones presentadas por la Generlitat. ¨Si el plan sigue adelante
tendrá la oposición del 80% de la población catalana y en el momento de
tensión y deterioro de las relaciones actuales, supondrá un incentivo
más a la reivindicación de un estado propio¨, ha añadido Tremosa. Raimon
Obiols, eurodiputado del PSC ha recordado los disparates que se vienen
cometiendo en las políticas de agua históricamente en el estado español,
que es obvia la importancia del Delta y este plan seria repetir los
mismos errores, por lo que apoyan la petición de la PDE y llaman al
diálogo ¨para que la democracia permita que la voluntad de los
ciudadanos se imponga frente al poder del mercado y del dinero¨. A su
vez, Carlos Iturraiz, eurodiputado del partido popular ha defendido el
proceso de elaboración y participación que ha seguido el gobierno
español y que hay que esperar que el plan se apruebe. Ana Miranda de la
coalición y en nombre de ERC y la Xunta Aragonista ha insistido en que
la problemática viene de lejos , con casos fragantes y una gestión que
responde a intereses económicos, vinculados a grupos de poder. Ha
solicitado que ¨siga la petición abierta ya que hay falta de datos y
rigor, que está en juego el futuro del país y la credibilidad de las
instituciones europeas¨

Al finalizar el presidente del Comité se han comprometido a mantener
abierta la petición y plantear a los coordinadores del Comité la
organización de una próxima visita al Delta del Ebro, para conocer la
problemática in situ . La PDE valora muy positivamente las respuestas
que en general ha tenido su petición y el acuerdo final al que ha
llegado el Comité, confiando que Europa evaluará críticamente el plan y
que intervendrá para impulsar una rectificación de la nefasta política
del agua promocionada por el actual gobierno.

*Contactos :* Manolo Tomàs 0034 666 29 18 27, Susana Abella 0034 607
910 644. Plataforma en Defensa de l’Ebre

Video sesión :
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20130709-0900-COMMITTEE-PETI
www.ebre.net/bloc/ http://twitter.com/#!/PDE
http://www.facebook.com/pages/Plataforma-en-Defensa-de-lEbre/1246789708

_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat- La Plataforma en Defensa de l’Ebre demana l’intervenció europea en el Pla Hid rològic de l’Ebre avui en Brussel.les

Comments are closed.