Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Convocatòria Premsa-demà 11h-CONTRA LA PENALITZACIÓ DE L’ENERGIA SOLAR

[cat-cast]
*RODA DE PREMSA *
– Sobre la Reforma energètica del govern espanyol-
*ACCIÓ CIUTADANA CONTRA LA PENALITZACIÓ DE L’ENERGIA SOLAR**I EN
DEFENSA DEL DRET A L’ÚS LLIURE DEL SOL*
Davant l’anunci de la *imminent publicació d’un****/Real Decreto/**per
regular la producció elèctrica **que tipifica l’autoconsum domèstic amb
energia solar fotovoltaica com una infracció greu que pot ser multada
fins amb 30 milions d’euros*, diferents entitats que defensen el Dret de
la ciutadania a aprofitar les energies renovables per lluitar contra el
canvi climàtic, han decidit declarar-se ‘culpables’ de fer servir
l’energia fotovoltaica de forma que permeti estalviar la generació
d’electricitat bruta feta amb combustibles fòssils i nuclears. Per
això, demanaran l’ingrés a la presó model de forma preventiva dels seus
representants així com dels seus kits de generació i us directe de
l’electricitat generada amb el Sol.

* Dia: *demà 31 de juliol *
Hora:* 11 h.
* Lloc:* Davant de la presó Model de Barcelona, Entença 155
* Convoquen:* Eurosolar, Fundació Terra, Intiam Ruai, Som Energia,
Ecologistes en Acció.
*
*A la convocatòria , les entitats explicaran les conseqüencies d’aquesta
nova regulació del govern espanyol sobre els drets de la ciutadania, la
democràcia energètica, la legislació europea i les polítiques de lluita
contra el canvi climàtic.

*Contactes:* Pep Puig, 608094397, Toni Clemente 629 820 492
[cast]

*RUEDA DE PRENSA *
– Sobre la Reforma energética del Gobierno español-
**
*ACCIÓN CIUDADANA CONTRA LA PENALIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR**Y EN
DEFENSA DEL DERECHO AL USO LIBRE DEL SOL*

Ante el anuncio de la *inminente publicación de un Real Decreto para
regular la producción eléctrica **que tipifica el autoconsumo doméstico
con energía solar fotovoltaica como una infracción grave que puede ser
multada hasta con 30 millones de euros,* diferentes entidades que
defienden el Derecho de la ciudadanía a aprovechar las energías
renovables para luchar contra el cambio climático, han decidido
declararse ‘culpables’ de utilizar la energía fotovoltaica de forma que
permita ahorrar la generación de electricidad sucia a partir de
combustibles fósiles y nucleares. Por ello, solicitarán el ingreso en la
prisión modelo de forma preventiva de sus representantes así como de sus
kits de generación y uso directo de la electricidad generada con el sol.

* Día:* demà 31 de julio *
Hora:* 11 h.
* Lugar:* Frente a la cárcel Modelo de Barcelona, Entença 155
* Convocan:* Eurosolar, Fundació Terra, Intiam Ruai, Som Energia,
Ecologistas en Acción.

*
*En la convocatoria , las entidades explicarán las consecuencias de esta
nueva regulación del gobierno español sobre los derechos de la
ciudadanía, la democracia energética, la legislación europea y las
políticas de lucha contra el cambio climático.

*Contactos:* Pep Puig, 608094397, Toni Clemente 629 820 492
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Convocatòria Premsa-demà 11h-CONTRA LA PENALITZACIÓ DE L’ENERGIA SOLAR

Comments are closed.