Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat -L’aigua que paguem és 3,5 vegades més cara que el preu de venda d’Aigüe s Ter Llobregat

//_L’aigua que paguem és 3,5 vegades més cara que el preu de venda
d’Aigües Ter Llobregat_
La Plataforma Aigua és vida evidencia en un exhaustiu informe els
sobrecostos que el veïnat està pagant a l’empresa privada Agbar
*30 de Juliol. – **La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC), Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria sense Fronteres
i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB),
membres de la **Plataforma Aigua és Vida
**,**han elaborat un
Informe en què s’evidencia que la població de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) està pagant una tarifa inflada per unes despeses
incomprensibles o desmesurades afegides per a lucrar més a Agbar, amb el
vist-i-plau dels equips polítics i de gestió que han dirigit i
dirigeixen l’AMB.*

Aquest Informe analitza l’evolució dels costos atribuïts que conformen
la tarifa de l’aigua a partir del document ”Expedient de modificació de
tarifes de subministrament d’aigua a l’AMB” de l’any 2004. Les despeses
incomprensibles o desmesurades advertides són:

*

*Sobrecost per l’externalització- autocontractació del manteniment
de la xarxa. *Primer de tot, sorprèn trobar un rendiment de la xarxa
del 75,7%, mentre que la mitjana a ciutats de més de 50.000
habitants de Catalunya era del 81% i en ciutats com Mataró, amb una
empresa pública, s’arribava al 91%, lluny de la suposada
excel·lència en el servei prestat per Agbar. Encara sorprèn més
aquesta xifra, tenint en compte que el pressupost que Agbar destina
al manteniment i conservació de la xarxa és elevat, assolint els
14,7 M€. Un manteniment que a més, s’ha externalitzat a empreses
satèl·lit de la multinacional, fet que ha suposat i suposa
l’autocontractació”, amb la consegüent incorporació d’un marge
comercial del 19% afegit.

*

*Sobrecost per despeses de personal.* Agbar, amb una plantilla de
719 treballadors i treballadores, imputava una despesa de personal
de 56 M€ l’any 2004, una xifra molt allunyada de la partida de
l’ACA, per exemple, que amb una plantilla de 650 assalariats i
assalariades, nou anys després -aquest 2013- té un pressupost l’any
2013 de 28,8 M€. Caldria estudiar en detall la distribució i
forquilla salarial d’aquests imports.

*

*Sobrecostos per “extres” aliens al servei.* S’incorporen altres
elements que no haurien de formar part de les despeses d’explotació
com ara la il·luminació de la Torre Agbar: 0,5 M€, el cobrament de 2
M€ del cànon anual de la Llosa del Cavall, o bé despeses
desorbitades com la flota de vehicle de propietat o rènting: 1,4 M€
de transport o el mobiliari, equips d’oficina i equips informàtics
valorats en 15,9 M€. També despeses de publicitat o viatges
incorporades en tarifa o la quota de la Comunitat d’Usuaris del
Delta del Riu Llobregat, l’Impost sobre béns immobles (IBI) i
l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Finalment podem citar
errors de càlcul sempre favorables a Agbar de l’ordre de 4 M€.

*

*Sobrecostos per duplicitat.* Es constata que les aparents noves
despeses incorporades a la Societat d’Economia Mixta (SEM) entre
Agbar i l’AMB, tals com l’anomenat “Coneixement” o “Know-How” de
19,1 M€ anuals, ja es trobaven incloses en la valoració d’Agbar i,
per tant, el veïnat metropolità l’estaria pagant dues vegades. O per
altra banda, l’informe subratlla el fet que les inversions de les
infraestructures ja s’ha amortitzat a través de la tarifa des de fa
desenes d’anys i que, per tant, independentment que existeixi o no
un fons de reversió de les mateixes, d’acord amb les diferents lleis
del sòl, i l’antic i el nou Reglament metropolità, les xarxes de
subministrament i les instal·lacions, un cop executades, “/seran
adscrites gratuïtament al servei metropolità d’abastament d’aigua/”.

*

*Benefici Industrial*: Finalment, Agbar incorpora un benefici
industrial de 2,1 M€ que prové de gravar amb un 6% la compra d’aigua
a Aigües Ter Llobregat (ATL). Avui, la concessionària d’ATL ja ha
incorporat el seu benefici industrial en la venda d’aigua i, per
tant, estaríem pagant dues vegades una retribució lucrativa per un
mateix concepte. A banda, incorpora 10,6 M€ de benefici que prové de
gravar un altre 10% sobre les despeses d’explotació totalment
sobredimensionades; així, Agbar està computant a tarifa 12,7 M€
provinents d’un “benefici d’espoliació” comès a tota la ciutadania.

*Aquest total de despeses imputades al servei que es dóna a la
ciutadania, per part d’Agbar l’any 200, ens situa als 209,5 M€ (0,828
€/m*^*3* *), un cost **unitari 3,5 vegades superior al
cost de venda de la xarxa bàsica**d’ATL (0,235 €/m*^*3* *).*

A més d’aquests sobrecostos que es detallen en aquest segon Informe, un
dels altres aspectes que afloren en aquest estudi és que de la partida
d’ingressos ja el 2004 Agbar ingressava 1,6 M€ provinents dels talls
d’aigua, reobertura del servei i penalitzacions per retards en els
pagaments. Tenint en compte que els expedients de tall d’aigua es van
triplicar del 2011 al 2012, arribant a la crítica xifra de 72.000, els
ingressos actuals d’Agbar provinents de la pobresa hídrica que està
patint la ciutadana podrien elevar-se a xifres totalment immorals.

Com a conclusió d’aquest informe, la Plataforma Aigua és vida vol
denunciar davant de la ciutadania, els mitjans de comunicació i la
Comissió de Preus de Catalunya, la recent constitució de l’empresa mixta
(SEM) entre Agbar i l’AMB no és res més que la continuïtat d’una estafa
històrica que pateix la ciutadania. Una “presa de pèl al veïnat”
consentida des de fa molts anys atès que l’AMB, en qualitat
d’administració titular del servei de subministrament domiciliari
d’aigua, ha dimitit de la seva responsabilitat i de la defensa de
l’interès general, permetent que la tarifa de l’aigua que paga el veïnat
sigui molt superior al que pertocaria, inflada de sobrecostos que donen
uns beneficis astronòmics a una empresa privada com Agbar.

*Veure Informe ¨L’Estafa actual : L’expedient de modificació de tarifes
de subministrament d’aigua a l’AMB de l’any 2004 ¨*

**

_*Per a més informació*_:
Jordi Giró president de la CONFAVC: 609*480*324

Eloi Badia portaveu d’Enginyeria sense Fronteres: 649*860*307
Quim Pérez portaveu d’Ecologistes en Acció: 647*915*639
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat -L’aigua que paguem és 3,5 vegades més cara que el preu de venda d’Aigüe s Ter Llobregat

Comments are closed.