Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

Category: July de 2015

[Mitjans] NP-Oposició al nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya perquè afavoreix els “lobbys” de l’aigua

Nota de premsa, 31 de juliol de 2015

*Aigua és Vida s’oposa al nou Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya perquè afavoreix els “lobbys” de l’aigua*

*La Plataforma Aigua és Vida (AeV) ha presentat aquesta darrera setmana
al·legacions al Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021 i al seu programa de mesures, a més a
més, ha presentat una queixa davant l’Oficina Antifrau de Catalunya i el
Síndic de Greuges de Catalunya. Per Aigua és Vida el Pla només garanteix
els interessos privats d’aprofitaments hidroelèctrics i de comunitats de
regants, i s’oblida de l’estat ecològic de les masses d’aigua.*

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és la responsable de l’aplicació de
la Directiva marc de l’aigua (DMA), instrument que obliga als estats
membres de la Unió Europea a vetllar pel bon estat ecològic de les
masses d’aigua. La Directiva marc de l’aigua fixava per a l’any 2009
l’aprovació dels primers plans de gestió, i la necessitat de revisar
aquests plans cada 6 anys. Per aquesta raó, l’ACA ha posat a exposició
pública el Pla de gestió del segon cicle (2016-2021), un cop ha
finalitzat el primer cicle de planificació (2009-2015).

Segons l’ACA, l’objectiu d’aquest Pla és que les masses d’aigua
assoleixin un bon estat ecològic, però les entitats ecologistes que
integren Aigua és Vida opinen el contrari. Aquestes organitzacions
denuncien que els règims de cabals de manteniment són inferiors en un
40% respecte als fixats al Pla sectorial de cabals de manteniment de
2006, amb l’excepció de bona part de la Muga (de Pont de Molins fins la
desembocadura) i del tram final del Llobregat pels que no s’ha fixat cap
cabal de manteniment. Segons AeV és inadmissible que nou anys després,
tot i no haver desenvolupat ni aplicat cap Pla Zonal d’Implantació de
Cabals de Manteniment, i sense cap mena de rigor ni cap justificació
cientificotècnica, es proposi una disminució en un 40% dels cabals de
manteniment.

En aquest sentit, s’observen disfuncions greus entre l’ordenament
jurídic i les decisions tècniques i/o polítiques que volen eliminar
cabal de manteniment del tram mig i baix de Muga, del tram baix del
Llobregat i de l’incompliment constant del cabal mínim de 3 m^3 al pas
del riu Ter per Girona. Per AeV l’eliminació del cabal de manteniment
del tram mig i baix de la Muga és un clar tracte de favor de
beneficiaris concrets, i una discriminació per a la resta de
concessionaris. A més a més, és una infracció evident de l’article 59.7
de la Llei d’Aigües i del capítol I del títol V del bon govern de la
Llei de la Transparència.

El document tampoc fixa els requeriments hídrics de zones humides
(estanys i aigües de transició), i d’aigües subterrànies surgents.
Tampoc ho fa en el cas dels espais de la Xarxa Natura 2000. Per aquesta
raó AeV sol·licita la seva definició, incorporació i aprovació en el
Pla. La Plataforma també demana que el Pla estableixi mesures per
millorar la connectivitat fluvial.

AeV també exigeix el compliment dels cabals ecològics per part de tots
els sistemes d’explotació, ja que són una restricció prèvia a qualsevol
ús a excepció de l’abastament humà en cas de sequera. Per tant, en cap
cas és pot modificar temporalment ni disminuir la quantia dels cabals
pels interessos privats i lucratius dels /lobbys/ que participen a les
comissions de desembassament. La Plataforma recorda que si es volen
modular els cabals de manteniment s’ha de fer mitjançant els models que
contempla la Instrucció de Planificació Hidrològica
,
elaborada a partir d’estudis cientificotècnics i amb les directrius
tècniques de la Comissió europea (Guia document nª 31-Any 2015).

Així mateix, AeV manifesta el seu malestar perquè en els darrers mesos
s’observen oscil·lacions continuades del cabal del riu Ter i de la Muga
amb intervals que no s’ajusten a la dinàmica fluvial natural. Aquestes
oscil·lacions provenen de la manca de sensibilitat en les ordres de
desembassament per part dels responsables de l’ACA i/o de la manca de
cura en l’explotació de les centrals hidroelèctriques d’Endesa
Generación (Boadella i El Pasteral). Per aquesta raó, sol·licita que
s’incorpori al Projecte de Decret del Pla un articulat referent a les
minicentrals existents amb títol concessional vigent.

El Pla tampoc no explica ni justifica la metodologia i els criteris
d’avaluació de cada massa d’aigua. Per aquesta raó les entitats
ecologistes sol·liciten que s’expliqui de forma clara i precisa la
metodologia utilitzada, i recorden que l’avaluació és un element clau de
tot el Pla de Gestió. En aquest sentit, reclamen que l’articulat del Pla
fixi normativament la informació pública disponible i estableixi les
següents dades: estat de conservació, objectius de qualitat fixats,
termini d’assoliment aprovat i estat d’assoliment aconseguit.

Un aspecte del Pla que ha sorprès molt negativament a AeV és l’article
14. Aquest article suposa incorporar un mecanisme al Pla per invalidar
les fites que es proposen per millorar l’estat ecològic. És a dir, el
pla regula com desregular la gestió de l’aigua. Aquest mecanisme, tan
adient per alguns sectors, és l’article 14, a on es concreta un llistat
d’activitats (p.e., construcció d’infraestructures per la prevenció
d’incendis, producció d’energia o protecció de la costa; així com xarxes
viàries, ferroviàries i de serveis: energia elèctrica, aigua,
telecomunicacions i altres) que es podran realitzar malgrat que
dificultin l’assoliment del bon estat ecològic del riu. Després del
llistat d’excepcions que apareix a l’article 14, sembla que qualsevol
activitat es podrà realitzar als rius encara que vagin en contra del que
marca la Directiva Marc de l’Aigua. És a dir, el govern no es compromet
a no realitzar cap activitat encara que el seu efecte sigui
manifestament contrari a la DMA. Per AeV aquest article per si sol
invalida tot el PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA.

Finalment, AeV recorda que el desenvolupament sostenible és aquella
forma de desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions
presents sense comprometre la possibilitat de les generacions futures de
satisfer les seves necessitats i, per tant, no s’haurien d’admetre
modificacions de les masses d’aigua per la construcció
d’infraestructures que res tenen a veure amb la seguretat i la salut.

*Més informació i/o entrevistes:*
Daniel Boix

Associació de Naturalistes de Girona

_premsa@naturalistesgirona.org _

m. 615 694 999
Quim Pérez

Ecologistes en Acció

647915639
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Oposició al nou Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya perquè afavoreix els “lobbys” de l’aigua

[Medios] Comunicado: Condena a seis cazadores furtivos

/30 de julio de 2015/

*Satisfacción por la condena contra cazadores furtivos**
**
**Ecologistas en Acción, personada como acusación particular contra el
grupo que cazaba ilegalmente en espacios protegidos, se felicita por la
sentencia condenatoria. Los cazadores abatían machos de cabra hispánica
en la Sierra de Gredos y otros lugares y ofrecían también ejemplares de
especies protegidas como lobos y osos.*

El Juzgado de lo Penal 1 de Plasencia ha condenado a seis cazadores
furtivos de cabra hispánica (/Sentencia 559/2015, disponible para los
medios que la soliciten/). Ha quedado demostrado, gracias a la acción
ejercida por Ecologistas en Acción, que en febrero de 2007 se cobraron
dos ejemplares machos, de máximo nivel de cornamenta, en la cara sur de
la Sierra de Gredos, en la provincia de Cáceres, pagando por ello 6.000
euros.

La práctica criminal consistía en acercar a los clientes y facilitarles
el arma de precisión con silenciador y mira telescópica en el momento de
la localización de las piezas y hacerles llegar los restos naturalizados
(disecados) un mes después. Uno de los miembros de la familia de
Candeleda implicada en este caso es titular de una taxidermia en
Talavera, que les servía de tapadera para su actividad criminal y
acumula varias condenas firmes de Juzgados de Ávila por hechos
reiterados de la misma naturaleza, lo que provocará su entrada en
prisión, una vez sea firme la sentencia.

Es de destacar en la resolución judicial, de 53 folios, inadmite la
nulidad de las escuchas telefónicas, reiteradamente solicitada por las
defensas, por considerar que se ajustaban a la doctrina jurisprudencial,
determinada por el Tribunal Supremo y por ello las considera ajustadas a
derecho.

Así mismo y a petición de Ecologistas en Acción, determina la
incautación de todos los instrumentos que sirvieron para la comisión del
delito, como el arma y sus complementos, radios, móviles, vehículos,
restos de especies protegidas, tres mil euros en metálico, etc. que les
fueron retirados durante las detenciones y posteriores registros.

El Juzgado de Plasencia condena a los tres vecinos de Candeleda. En
concreto, a nueve meses de prisión y multa de 3.000 euros al reincidente
y a seis meses de prisión y multa al resto, apreciando además las
agravantes de precio y formar una partida de caza ilegal de más de tres
individuos. También los inhabilita para portar armas o para realizar
actividades de caza por un tiempo de tres años y nueve meses.

Por su parte la juez condena a los tres clientes procedentes de Málaga
por los mismos hechos de caza furtiva, con las agravantes referidas de
precio y partida ilegal de caza, a una multa de 3.600 euros. Y la
inhabilitación para el ejercicio de la caza de tres años y nueve meses.

A todos ellos los obliga a indemnizar a la Junta de Extremadura por la
cantidad del precio de las piezas que alcanza la cifra de 43.222 euros,
más intereses.

/Más información: Juan Manuel López Rubio 687 40 23 25//
//
La sentencia está disponible para los medios que la soliciten /
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado: Condena a seis cazadores furtivos

[Medios] Comunicado: Contaminacion estrogenica de rios y aguas costeras

/30 de julio de 2015/

*Los ríos y aguas costeras españolas en riesgo por contaminación
estrogénica**
**
**Ecologistas en Acción ha denunciado que nuestros ríos y aguas costeras
presentan los niveles de nonilfenol y nonilfenoletoxilatos
(contaminantes estrogénicos) más elevados de Europa.*

Un informe del Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia de
Sustancias Químicas (RAC), advierte que los
ríos y aguas costeras españolas seguirán en riesgo de contaminación
estrogénica por nonilfenol (NP) y nonilfenoletoxilatos (NPE), a pesar de
la restricción a la presencia de estas sustancias en textiles aprobada
por los Estados miembros la semana pasada.

Los NP/NPE son alteradores hormonales con efectos estrogénicos
utilizados como detergentes y agentes emulgentes en la fabricación de
tejidos. También se utilizan en la fabricación de pinturas, tintas y
plásticos. Aunque el uso de NP/NPE en detergentes está prohibido en
Europa desde el año 2005 las aguas europeas siguen contaminadas por
estas sustancias debido a su presencia en artículos textiles importados,
que liberan estas sustancias durante su lavado.

La contaminación de los ríos con contaminantes estrogénicos está
relacionada con el cambio de sexo observado en peces y otras
alteraciones en el sistema hormonal de anfibios y animales invertebrados
acuáticos, que ponen en riesgo la supervivencia de estas poblaciones.

Con la restricción decidida la semana pasada –el Comité REACH ha
aprobado la restricción de los NP/NPE en textiles, a raíz de una
propuesta de Suecia a la Comisión en 2013– se espera reducir en un 21%
los vertidos de estas sustancias a las aguas europeas. Sin embargo, el
RAC señala que dados los elevados niveles de NP/NPE encontrados en los
ríos y litorales españoles (0,43-0,54 microgramos NP por litro de
media), 5 veces superiores a la media Europea (0,08-0,11 microgramos NP
por litro de media), los riesgos de la contaminación por estas
sustancias estrogénicas permanecerán en España.

El clima de los países del sur de Europa explica, en parte, la presencia
de niveles más elevados de estos contaminantes en nuestras aguas, sin
embargo, no explica los elevados niveles detectados en España, incluso
en aguas del Cantábrico, en comparación con el resto de países
Mediterráneos.

Por este motivo, Ecologistas en Acción ha escrito a la Ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina
, preguntándole
sobre las causas de los elevados niveles de NP/NPE en las aguas
españolas y las medidas que tomarán al respecto.

También le ha enviado información sobre elevados niveles de estos
contaminantes en las aguas de la Cuenca del Ebro, Cuenca del Ter, Mar
Cantábrico y Mar Mediterráneo.

/Más información: Dolores Romano 659 82 13 44//

//Carta enviada a la ministra Isabel Tejerina en http://ecospip.org/1JxiSye/
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado: Contaminacion estrogenica de rios y aguas costeras

[Mitjans] Butlletí Ecologistes en Acció de Catalunya

Butlletí d´Ecologistes en Acció de Catalunya

Si vols Subscriure’t / Esborrar-te
de la llista

cabecera
Ecologistes en Acció de Catalunya

Hola,
Us enviem la informació de les activitats d’Ecologistes en Acció de
Catalunya. I com sempre, us agraïm la difusió d’aquestes convocatòries.

Si no desitges seguir rebent informació, respon aquest missatge amb el
text “BAIXA” en l’assumpte.
Concert de ZAZ a Barcelona

ZAZ i Ecologistes en Acció contra el TTIP!

ZAZ i Ecologistes en Acció
Properes convocatòries

*Obert inscripcions per al Volt II: *

*Un repte als grans projectes energètics*

Davant la imposició d’un model energètic que no respon a les necessitats
de les persones, quina resposta donem des de la sobirania energètica
popular?

#‎ApuntatAlVolt‬

del 9 al 12 d’octubre
Barcelona – Castellar del Vallès – Sallent – Balsareny – Graus – Sabiñánigo
http://xse.cat/informacio-general/

Gràcies per compartir-ho a les vostres xarxes:
Facebook
Twitter
Youtube
Articles

Plans para alliberar una mosca modificada genèticament

Fins a 1.825.000 mosques amb ADN barreja d’organismes marins, bacteris,
virus i altres insectes podrien ser alliberades prop de Tarragona.
[Llegir més… ]

*[Ciberacció]
**Demana
l’aturada d’aquest pla i difon entre els teus contactes! *

VI edició Platges Verges 2015

Ecologistes en Acció ha lliurat els distintius de “Platges Verges” a les
candidatures del litoral català seleccionades per complir amb els valors
naturals establerts a l’edició anual. [Llegir més…
]
Informen la població sobre com protegir-se de la contaminació per
ozó

28 de juliol

La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària
(SESPAS) i la Confederació d’Ecologistes en Acció han firmat un protocol
de col·laboració per a la prevenció dels factors ambientals que afecten
la salut.

*Deman**en una aposta real **contra el ca**nvi climàtic a la Cimera de
**París *

En els documents presentats de cara a la cita s’aposta per falses
solucions i s’ignora la necessitat d’un canvi de model.Fwd:

*217 municipis amena**çats pels **transports de residus nuclears al ATC*

Greenpeace, Ecologistes en Acció i la Plataforma contra el Cementiri
Nuclear a Conca inicien una campanya sobre els perills associats al
transport de residus nuclears i demanen als 217 municipis que exigeixin
la paralització del projecte.
Cursos

*
**Barcelona: Curs L’hort a casa*
**

3-5-7 / 13-14-17 octubre
Obert periode inscripcions. L’hort a casa: verdures ecològiques i remeis
naturals Curs d’ecologia casolana per alimentar-se i curar-se amb
plantes mediterrànies 3-5-7 octubre / 13-14-17 octubre 2015 per totes
aquelles persones interessades en… (…) [Llegir més…
]
Informacions d’interès

* Grups federats

* Fer-te soci o sòcia

* Col·labora amb nosaltres

* Entitats col.laboradores

* Subscriure’t / Esborrar-te de la llista

Revista

El Ecologista nº 85

Reserves naturals fluvials, els nostres millors rius. Amiant. Fracking.
Geologia. Inundacions. Pacte per l’Aigua. Agrocombustibles. Cementiri
nuclear. [Llegir més… ]

Nombres anteriors | Índexs
| Subscripció
| Edició digital

Ecologistes en Acció de Catalunya

Can Basté pg. Fabra i Puig, 274 – 08031 Barcelona- T.: 648761199

Segueix-nos
Facebook
Twitter
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Butlletí Ecologistes en Acció de Catalunya

[Medios] Comunicado: 217 municipios amenazados por los transportes nucleares

/29 de julio de 2015/

*217 municipios estarían amenazados por los transportes de material
radiactivo al cementerio nuclear**
**
*

*- Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma contra el
Cementerio Nuclear en Cuenca inician una campaña sobre los peligros
asociados al transporte de residuos nucleares y piden a los 217
municipios amenazados por estos transportes que exijan la
paralización del proyecto.*

*- El proyecto del cementerio nuclear está desde hoy legalmente
paralizado. El inicio de un proceso participativo de protección,
supone una oportunidad para sus habitantes en la línea del
desarrollo sostenible.*

*- Las organizaciones ecologistas denuncian las presiones del
Gobierno para acelerar el proceso y la falta de rigor de algunos
miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).*
Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio
Nuclear en Cuenca se han dirigido a los 217 municipios
de
Cataluña
,
País Valencia
,
Castilla y León
,
Castilla-La Mancha
,
Comunidad de Madrid

y Extremadura

por donde circularían unos 40 transportes nucleares por año (tres cada
mes), según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
(Enresa) en caso de que el proyecto del Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de combustible gastado y residuos de alta actividad se lleve a
cabo finalmente en Villar de Cañas (Cuenca).

Durante el periodo de consultas previas, así como durante el de
participación pública el Estudio de Impacto Ambiental, se solicitó que
se incluyera a todos los municipios afectados pero esta petición no fue
atendida, y por ello las tres organizaciones han informado directamente
a los municipios de los riesgos y les han solicitado que se sumen a la
petición de paralización de este proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que lo más adecuado sería que:

– se realice la actualización del Plan General de Residuos
Radiactivos que está totalmente obsoleto,

– se identifiquen las alternativas técnicas más seguras,

– se determine cuál es la alternativa socialmente más apoyada.

“/Los municipios afectados por el transporte de residuos radiactivos
deben hacer oír su voz sobre el proyecto del cementerio nuclear. El
derecho a la participación pública está reconocido por la ley, y es
garante de las mejoras en seguridad de proyectos como el del ATC/”. Ha
declarado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

*Alcance del inicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) en los terrenos del ATC*

El Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, a instancia de la Plataforma
contra el Cementerio Nuclear, ha iniciado un PORN en el entorno de la
laguna de El Hito y afectando los terrenos del almacén nuclear. Este
PORN podría dejar sin efecto la autorización del emplazamiento emitida
el lunes por el CSN sobre el cementerio nuclear.

La publicación hoy del inicio del PORN supone la paralización de
cualquier actividad que pudiera menoscabar los valores naturales a
proteger. A efectos prácticos, las obras que se pretendían realizar
gracias al visto bueno del CSN quedan en suspenso. No hay que olvidar
que Enresa ha comprometido gastos, hasta el día de hoy relacionados con
el ATC, por valor de 293 millones de Euros.

El área a proteger suponen 21.400 hectáreas de un espacio de alto valor
ecológico, que ha merecido su catalogación como Áreas importantes para
las aves (IBA, por sus siglas en inglés) por SEO-BirdLife. Las IBA
están reconocidas como instrumento de trabajo y elemento probatorio de
la Comisión de las Comunidades Europeas. Actualmente existe una
protección como ZEPA-LIC y Reserva Natural de la Laguna del Hito con una
superficie de 955 hectáreas la primera y 563,41 la segunda. Cabe
destacar la presencia de Alondra Ricotí y Grulla, esta última con
concentraciones de más de 10.000 individuos (la segunda más importante
de la península).

“/Esta iniciativa solicitada por la Plataforma Contra el Cementerio
Nuclear en Cuenca, supone una oportunidad para la comarca en la línea
del desarrollo sostenible. Pero, a diferencia del ATC no es una
protección impuesta. Ahora se inicia un proceso participativo que
permita tener en cuenta a todas las personas afectadas para llegar a
consensos que fijen el alcance y los límites del área a proteger. Merced
a esta protección, se verían favorecidos todo tipo de aprovechamientos
sostenibles, incluidos los agrícolas y ganaderos y, en especial, los
productos de calidad, las denominaciones de origen y la agricultura
ecológica/” ha declarado el portavoz de la Plataforma, Carlos Villeta.

*Análisis de la situación de la postura del Ministerio de Industria y
del CSN*

Las organizaciones consideran que las actuaciones tanto del Ministerio
de Industria, como del CSN en su conjunto, en especial del Presidente y
la Vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad
nuclear. El Ministerio de Industria ha pedido al CSN que anticipe la
evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello ha
enviado un informe incompleto. Además, el Presidente del CSN adelantó la
reunión del Pleno para autorizar la idoneidad del emplazamiento del ATC,
aunque todavía no disponía de todos los estudios previos necesarios,
puesto que Enresa planea realizar prospecciones durante 8 meses a partir
del próximo septiembre, valoradas en 1,17 millones de euros más IVA.

Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en
Acción ha manifestado: /”La autorización del emplazamiento del ATC
supone un atropello, puesto que está basada en informes geológicos y de
impacto radiológico deficientes. Además, la construcción del ATC
supondrá que los transportes nucleares atraviesen miles de kilómetros
por territorio poniendo en riesgo numerosos núcleos de población/”.
/Más información://
/

/Raquel Montón, Greenpeace, 626 99 82 45/
/Paco Castejón, Ecologistas en Acción, 639 10 42 33/
/Carlos Villeta, Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca,
625 13 31 90/
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado: 217 municipios amenazados por los transportes nucleares

[Mitjans] NP- Demanden una aposta real contra el canvi climàtic

[cat-cast]
*Ecologistes en Acció demanda una aposta real contra el canvi
climàtic en la Cimera de París*

*En els documents presentats de cara a la cita s’aposta per falses
solucions i s’ignora la necessitat d’un canvi de model.*

Recentment s’han presentat els documents base resultat de la Plataforma
Ad-hoc de Durban per a les negociacions en la Cimera de París. Aquesta
cimera, denominada COP21 i que se celebrarà del 30 de novembre a l’11 de
desembre d’enguany, té una gran rellevància perquè en sortirà entre
d’altres l’acord de reducció d’emissions que substituirà al Protocol de
Kioto a partir de 2020.

Tanmateix, Ecologistes en Acció considera que els objectius dels
documents base i dels compromisos nacionals en matèria de reducció de
gasos efecte hivernacle publicats en els últims mesos per part dels
Estats i de la comunitat internacional s’allunyen massa de les
recomanacions realitzades pel Panell Intergovernamentals sobre el Canvi
Climàtic (IPCC). L’IPCC, integrat per experts en escalfament global, ha
advertit que “si no es realitzen esforços addicionals als ja
implementats, s’experimentaran augments en la temperatura mitjana global
en superfície en 2100 de 3,7 a 4,8 graus”.

D’acord ambls els models presentats per aquest panell s’hauria de
perseguir l’escenari d’emissions més baix, la qual cosa a la pràctica
significa reduir les emissions en l’àmbit global en un 95% en 2050.

Per evitar els anomenats efectes de retroalimentació, segons els quals
al superar-se determinada temperatura augmenta enormement el canvi
climàtic, hem d’establir com límit un augment de temperatura global
d’1,5 graus.

En els documents presentats per Nacions Unides i els diferents països es
continua insistint en mecanismes injustos com els mercats de carboni, on
el Govern espanyol gasta més de 800 milions d’euros per acomplir els
seus compromisos entre 2008 i 2012. També se segueixen contemplant
falses solucions al canvi climàtic, com la geoenginyeria, la captura de
carboni, l’energia nuclear o les repoblacions forestals industrials. És
a dir, s’aposta per continuar amb un model ja esgotat basat en el consum
excessiu de combustibles fòssils que ens condueixen a un futur on els
efectes del canvi climàtic passaran una enorme factura.

Ecologistes en Acció considera necessari que existeixi un Fons Verd per
al Clima que proporcioni finançament per als països més vulnerables i
afectats pel canvi climàtic, totalment independent d’institucions
antidemocràtiques com el Banc Mundial, que tenen una llarga trajectòria
de finançament de projectes que han agreujat el canvi climàtic, la
corrupció i la pobresa. Aquest Fons Verd ha d’estar garantit per
finançament públic i allunyat de mecanismes de mercat, que no fan altra
cosa que agreujar els problemes derivats pel canvi climàtic.

Ecologistes en Acció considera urgent desenvolupar plans capaços de
desenvolupar una economia baixa en carboni amb la major brevetat
possible. Això implica prohibir immediatament la fractura hidràulica,
deixar sense explotar la major part de les reserves fòssils i abandonar
les falses solucions com la geoenginyeria o els mercats de carboni. Es
tracta de donar un impuls definitiu a una transformació integral de la
forma de producció i consum basada en un aposta clara per un horitzó
100% renovable, amb solucions clau com l’agroecologia i el comerç de
proximitat.

/Més informació: Javier Andaluz, Coordinador Campaña Clima, 645 51 81
04. Antonio Pita, Prensa Campaña Clima, 634 50 82 90 /

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP- Demanden una aposta real contra el canvi climàtic

CP/ Una web de transparencia pesquera identifica 15.264 buques autorizados a faenar fuera de la UE

[cid:image001.jpg@01D0C9EB.9A5AE4D0] [cid:image002.jpg@01D0C9EB.9A5AE4D0] [cid:image003.jpg@01D0C9EB.9A5AE4D0]

Una coalición de ONG lanza una web para fomentar la transparencia en la pesca identificando 15.264 buques autorizados a faenar fuera de la UE

El primer sitio web dedicado a la transparencia en la pesca en toda la UE, www.whofishesfar.org, muestra que 15.264 buques de la UE fueron autorizados a pescar fuera de las aguas comunitarias entre 2010 y 2014
29 de julio de 2015: Las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana y WWF han mostrado su apuesta por la transparencia en la pesca con el lanzamiento de una base de datos online en la que se detallan 15.264 buques de la UE autorizados a pescar fuera de aguas comunitarias entre 2010 y 2014. Es la primera vez que se hacen públicas estas cifras, conseguidas por las ONG tras una solicitud de acceso a la información enviada a la Comisión Europea.
María José Cornax, directora de campañas de pesca de Oceana, ha destacado la importancia de esta información: “La transparencia es un elemento clave para erradicar la pesca ilegal y garantizar la sostenibilidad de las pesquerías. Es especialmente relevante en el caso de los buques europeos que han sido autorizados a faenar en terceros países y en aguas lejanas. Para poder garantizar la sostenibilidad a escala mundial, los buques de la UE deberían adherirse a las mismas normas sociales y medioambientales independientemente del lugar y el modo en el que lleven a cabo su actividad”.
La información proporcionada por la Comisión Europea se encuentra accesible en un motor de búsqueda en Internet, www.whofishesfar.org, en el que los usuarios pueden buscar por buque, Estado de pabellón, año y tipo de acuerdo en virtud del Reglamento relativo a la Autorización de las actividades pesqueras de la UE (conocido por sus siglas en inglés, FAR). Es la primera vez que se hace pública esta información: hasta ahora se desconocía cuántos buques estaban autorizados a faenar fuera de la UE, sus nombres y dónde y cuándo estaban autorizados a pescar.
Eszter Hidas, policy officer del programa de pesca ilegal de WWF en la UE, afirma: “La base de datos es un importante paso adelante hacia la transparencia. Pero hace falta hacer más. En primer lugar, la Comisión Europea debería comprometerse claramente a difundir regularmente esta información. En segundo, esta información debería incluir un análisis de la actividad pesquera para identificar quién está pescando, qué, dónde y con qué capacidad. Y, en tercer lugar, debería incluir los acuerdos privados entre operadores de la UE y terceros países. Esto nos dará una panorámica completa del impacto global de la actividad pesquera de la UE”.
La base de datos incluye información sobre los buques autorizados a pescar en virtud de acuerdos de asociación en el sector pesquero, en terceros países, en alta mar y en zonas gestionadas por Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP). Sin embargo, no incluye los llamados ‘acuerdos privados’ entre armadores y Estados costeros, que permiten a los buques de dichos armadores faenar en las aguas del país en cuestión, puesto que los Estados miembros no notifican a la Comisión Europea este tipo de acuerdos. Las ONG hacen un llamamiento a los Estados miembros para que incrementen el grado de transparencia y la exigencia de responsabilidad de estos acuerdos privados cuando este otoño se actualice el FAR.
Para solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con Natividad Sánchez (Oceana) llamando al teléfono: 911 440 880 / 687 598 529 o nsanchez@oceana.org
Notas para el editor

– El Reglamento relativo a la Autorización de las actividades pesqueras[1] (en inglés: Fishing Authorisation Regulation, FAR) regula las actividades de la gran flota pesquera de la Unión Europea cuando esta opera fuera de aguas comunitarias mediante la concesión de autorizaciones de pesca. También concede autorizaciones a buques de países extracomunitarios, como Noruega, Islandia y las Islas Feroe, para que puedan pescar en aguas de la UE.

– La solicitud de acceso a la información se refería a todas las autorizaciones concedidas de 2010 a 2014 en virtud del Reglamento relativo a la autorización de las actividades pesqueras. La información suministrada por la Comisión Europea también incluye algunas autorizaciones que van de 2006 hasta 2020; sin embargo, los datos anteriores a 2010 y posteriores a 2014 son incompletos.

– El portal www.whofishesfar.org incluye 15.264 EU buques autorizados a operar en aguas de terceros países o en alta mar entre 2010 y 2014. También incluye 978 buques extracomunitarios con pabellón de las Islas Feroe, Noruega, Venezuela y las Islas Seychelles que estaban operando en aguas de la UE. Esta cifra difiere considerablemente de la cifra de 718 buques indicada en 2007 para describir el tamaño de la flota de larga distancia de la UE[2]. No obstante, cabe decir que la cifra de 2007 hacía referencia a los buques que operaban más del 90% del tiempo fuera de aguas comunitarias.

– Bajo el actual Reglamento de autorización de actividades pesqueras existe poca transparencia y control en lo relativo a los acuerdos privados, celebrados entre empresas de la UE y ciertos Estados costeros extracomunitarios que conceden acceso a dichas empresas a los recursos pesqueros de sus aguas territoriales. La Comisión Europea indica que, para estos acuerdos privados, no existe ninguna base de datos con información para toda la UE, puesto que los Estados miembros solo están obligados a notificar a la Comisión Europea los nombres de los buques que operan en virtud de dichos acuerdos.

– La revisión en otoño de 2015 del Reglamento relativo a la autorización de las actividades pesqueras será gran oportunidad de incrementar la transparencia y la responsabilidad en lo que respecta a los acuerdos privados entre empresas de la UE y terceros países. Ello contribuirá a garantizar que dichas autorizaciones sean conformes a la legislación pesquera de la UE y cumplan la legislación laboral, además de dar la seguridad al operador de la UE de que la autorización que ha adquirido es válida.

– El gráfico presentado más abajo muestra que, para el período de 2006 a 2020, los principales 10 Estados miembros de la UE (en términos de número de autorizaciones) concedieron más de 53.000 autorizaciones en virtud del Reglamento de autorización de actividades pesqueras. Dichas autorizaciones permiten a los buques de la UE que las poseen operar en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, así como en las zonas gestionadas por Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera y en aguas noruegas y feroesas objeto de acuerdos de acceso. Italia concedió la mayoría de sus 23.902 autorizaciones a buques dedicados a la pesca de pez espada y especies de túnidos con arreglo al Convenio Internacional para la conservación del Atún Atlántico (CICAA, o ICCAT por sus siglas en inglés).

– Las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana y WWF colaboran para garantizar la aplicación armonizada y efectiva del Reglamento de la UE para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
[cid:image004.png@01D0C9EB.9A5AE4D0]
________________________________

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:pe0006

[2] Estudio sobre la Flota Exterior Europea Contrato FISH/2006/02 Informe Final, enero de 2008: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/study_external_fleet/external_fleet_2008_en.pdf

image001.jpg

image002.jpg

image003.jpg

image004.png

FontFuente: OceanaPress@oceana.org

Comentaris tancats a CP/ Una web de transparencia pesquera identifica 15.264 buques autorizados a faenar fuera de la UE

[Medios] Comunicado: Demandan una apuesta real contra el cambio climatico

/29 de julio de 2015 /

*Ecologistas en Acción demanda una apuesta real contra el cambio
climático en la Cumbre de París **
**
**En los documentos presentados de cara a la cita se apuesta por falsas
soluciones y se ignora la necesidad de un cambio de modelo.*

Recientemente se han presentado los documentos base resultado de la
Plataforma Ad-hoc de Durban para las negociaciones en la Cumbre del
Clima de París. Esta cumbre, denominada COP21 y que se celebrará del 30
de noviembre al 11 de diciembre de este año, tiene una gran relevancia
porque de ella debería salir entre otros el acuerdo de reducción de
emisiones que sustituya al Protocolo de Kioto a partir de 2020.

Ecologistas en Acción ve, sin embargo, cómo los objetivos de los
documentos base y de los compromisos nacionales en materia de reducción
de gases de efecto invernadero publicados en los últimos meses por parte
de los Estados y de la comunidad internacional se alejan demasiado de
las recomendaciones realizadas por el Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés). El IPCC, integrado por
expertos en calentamiento global, ha advertido de que “si no se realizan
esfuerzos adicionales a los ya desplegados […] se experimentarán
aumentos en la temperatura media global en superficie en 2100 de 3,7
grados a 4,8 grados”.

En base a los modelos presentados por este panel se debería perseguir el
escenario de emisiones más bajo, lo que en la práctica significa reducir
las emisiones a nivel global en un 95% en 2050. Algo que, atendiendo al
crecimiento de la población y a las desigualdades existentes en las
emisiones per cápita, debería traducirse en un escenario de emisiones
prácticamente a cero para la UE en 2050.

Para evitar los denominados efectos de retroalimentación, según los
cuales al superarse determinada temperatura aumenta enormemente el
cambio climático, debemos establecer como límite un aumento de
temperatura global de 1,5 grados.

En los documentos presentados por Naciones Unidas y los diferentes
países se sigue insistiendo en mecanismos injustos como los mercados de
carbono, donde el Gobierno español gastó más de 800 millones de euros
para cumplir sus compromisos entre 2008 y 2012. También se siguen
contemplando falsas soluciones al cambio climático, como la
geoingeniería, la captura de carbono, la energía nuclear o las
repoblaciones forestales industriales. Es decir, se aboga por continuar
con un modelo ya agotado basado en el consumo excesivo de combustibles
fósiles que nos conduce a un futuro donde los efectos del cambio
climático pasarán una tremenda factura.

Ecologistas en Acción considera necesario que exista un Fondo Verde para
el Clima que proporcione financiación para los países más vulnerables y
afectados por el cambio climático, totalmente independiente de
instituciones antidemocráticas como el Banco Mundial, que tiene una
larga trayectoria de financiación de proyectos que han agravado el
cambio climático, la corrupción y la pobreza. Este Fondo Verde debe
estar garantizado por financiación pública y alejado de mecanismos de
mercado, que no hacen más que agravar los problemas del cambio climático.

Ecologistas en Acción considera urgente desarrollar planes reales
capaces de desarrollar una economía baja en carbono con la mayor
brevedad posible. Esto pasa por prohibir inmediatamente la fractura
hidráulica, dejar sin explotar la mayor parte de las reservas fósiles y
abandonar las falsas soluciones como la geoingeniería o los mercados de
carbono. Se trata de dar un impulso definitivo a una transformación
integral de la forma de producción y consumo basada en una apuesta clara
por un horizonte 100% renovable, con soluciones clave como la
agroecología y el comercio local de proximidad.

/Más información: Javier Andaluz, Coordinador Campaña Clima, 645 51 81
04. Antonio Pita, Prensa Campaña Clima, 634 50 82 90 /
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Comunicado: Demandan una apuesta real contra el cambio climatico

[Medios] Convocatoria: Rueda de prensa sobre el cementerio nuclear

_*Convocatoria de rueda de prensa*_*

**El Gobierno Regional a instancias de la plataforma contra el
cementerio nuclear bloquea el ATC*

El inicio de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en
el entorno de la laguna de El Hito y afectando los terrenos del almacén
nuclear, podría dejar sin efecto el informe del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) sobre el cementerio nuclear. Solicitado por la Plataforma
contra el Cementerio Nuclear, supone una oportunidad para la comarca en
la línea del desarrollo sostenible. Las organizaciones antinucleares
inician una campaña conjunta para alertar de los peligros del transporte
de residuos radiactivos.

*Día y hora: Miércoles 29 de julio, 12:00 h*

*Lugar:* Local de Ecologistas en Acción. *C/ Marqués de Leganés 12. Madrid.*

*Motivo: *

– Alcance del inicio de un PORN en los terrenos del ATC
– Campaña sobre riesgos del transporte de residuos nucleares
– Análisis de la situación de la postura del CSN

*Asistentes: *

– Raquel Montón (Greenpeace)
– Paco Castejón (Ecologistas en Acción)
– Carlos Villeta (Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca)
/Más información://
/

/María Andrés, Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca,
630 73 52 46/
/Paco Castejón, Ecologistas en Acción, 639 10 42 33/
/Raquel Montón, Greenpeace, 626 99 82 45/
_______________________________________________
Confederacion de Ecologistas en Accion
Marques de Leganes 12 – 28004 Madrid
Telefono: +34-91-5312739
http://www.ecologistasenaccion.org/

FontFuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org, via: medios-bounces@ecologistasenaccion.net

Comentaris tancats a [Medios] Convocatoria: Rueda de prensa sobre el cementerio nuclear

[Mitjans] NP-Com protegir-se de la contaminació per ozó

[cat-cast]
28 de juliol de 2015
*SESPAS i Ecologistes en Acció informen a la població sobre com
protegir-se de la contaminació per ozó*

*La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària
(SESPAS) i la Confederació d’Ecologistes en Acció han signat un protocol
de col·laboració per a la prevenció dels factors ambientals que afecten
a la salut.*

Com a primera activitat conjunta després de la signatura del protocol,
ambdues organitzacions han alertat sobre la contaminació per ozó, ja que
aquest contaminant que respiren els ciutadans, s’ha disparat en les
últimes setmanes a l’Estat espanyol superant-se reiteradament en
nombroses zones com és el cas de Catalunya, tant els nivells legals per
protegir la salut (120 micrograms per metre cúbic -µg/m³-, de mitjana en
8 hores) com les recomanacions establertes per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS).

Les autoritats autonòmiques tenen l’obligació legal d’informar a la
població sobre els nivells d’ozó, els seus riscos i com protegir-se,
sent el llindar d’informació a la població 180 µg/m³ (mitjana horària),
un índex que s’ha superat en nombroses ocasions durant aquestes
setmanes. Però també s’ha superat en diverses ocasions el llindar
d’alerta, 240 µg/m³ (mitjana horària), que exigeix l’adopció de mesures
immediates per pal·liar la situació, cosa que no s’ha produït.

SESPAS i Ecologistes en Acció demanen a les administracions que, a més
de sobre els nivells, informin la població sobre els riscos per a la
salut de l’ozó, com protegir-se i l’evolució de l’episodi de
contaminació utilitzant els mitjans de comunicació massius i
específicament als centres més sensibles (residències per a gent gran,
centres escolars, hospitals, àrees esportives…). Així, els ciutadans han
de saber que:

– Els nens, dones embarassades, gent gran i persones amb malalties
respiratòries o cardiovasculars han d’extremar les precaucions.

– Aquests grups de població han d’evitar, en les hores centrals del dia,
qualsevol esforç físic i els exercicis a l’aire lliure.

– Els nivells molt alts d’ozó es produeixen fonamentalment a partir de
les 14-15 hores pel que cal recomanar l’adaptació dels horaris laborals
en període estival dels sectors que comporten treballs amb esforç físic
a l’aire lliure de manera que s’evitin les hores de la tarda.

– Tota la població ha d’evitar fer exercici físic intens durant les
hores centrals del dia.

– Han d’estar atents a la informació sobre l’evolució de la
contaminació, les àrees afectades i la durada de l’episodi.

Per reduir la formació d’ozó és necessari que les administracions
municipals i les comunitats autònomes desenvolupin els Planes de Millora
de la Qualitat de l’Aire i els Planes d’Acció per reduir la
contaminació, obligatoris segons la legislació vigent. També resulta
necessari que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient
lideri un pla de lluita contra l’ozó troposfèric.

Les mesures més eficaces a mitg termini són aquelles que redueixen
l’emissió de gasos precursors de l’ozó troposfèric, és a dir, que
suposen una reducció del trànsit rodat (sobretot amb motorització
diésel), la incineració de residus, la generació d’energia en centrals
tèrmiques i el trànsit marítim.

Tant SESPAS, que reuneix a 3.800 investigadors i professionals de la
salut pública a l’Estat espanyol, com a Ecologistes en Acció,
confederació de més de 300 grups ecologistes, difondran aquesta
informació als seus associats i a través de les seves webs i xarxes socials.

Aquesta activitat inicia la col·laboració entre la principal
organització científica a l’Estat espanyol i Ecologistes en Acció per
prevenir factors ambientals, que com la contaminació de l’aire o
l’exposició a substàncies que alteren el sistema hormonal, causen greus
danys a la salut de la població.

*Més informació: *Paco Segura, Ecologistes en Acció, 619 89 19 96.
Ildefons Hernández, SESPAS, 651 61 11 62

*Notes per a editors*

L’ozó és un contaminant que es forma per la reacció de la llum solar amb
altres contaminants, com el diòxid de nitrogen i hidrocarburs emesos
pels automòbils, algunes indústries i instal·lacions de combustió, com
les centrals tèrmiques de carbó. L’ozó incrementa el risc de malalties
respiratòries agudes i redueix la funció pulmonar i pot agreujar les
patologies cardiovasculars. L’OMS estima en més de 2.000 les morts
prematures anuals en l’Estat espanyol a causa de l’exposició a elevats
nivells d’ozó.

Els nivells elevats d’ozó troposfèric afecten de manera estructural al
85 % de la població i el 93 % del territori estatal, com a mostra
l’informe presentat recentment per Ecologistes en Acció “La qualitat de
l’aire en l’Estat espanyol durant 2014”
. Això té greus
repercussions sobre la salut de la població, els ecosistemes i la
productivitat dels cultius.

A més, en aquests dies els nivells d’ozó s’han disparat a causa de
l’increment del trànsit associat als desplaçaments estiuencs i a
l’augment de les emissions de les centrals tèrmiques de carbó en
incrementar-se el consum d’energia a causa de l’ús de sistemes de
refrigeració d’aire davant la perllongada ona de calor.
[cast]

/28 de julio de 2015/

*SESPAS y Ecologistas en Acción informan a la población sobre cómo
protegerse de la contaminación por ozono**
**
**La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) y la Confederación de Ecologistas en Acción han firmado un
protocolo de colaboración para la prevención de los factores ambientales
que afectan a la salud.*

Como primera actividad conjunta tras la firma del protocolo ambas
organizaciones han alertado sobre la contaminación por ozono, debido a
que este contaminante que respiran los ciudadanos se ha disparado en las
últimas semanas en España, superándose reiteradamente en numerosas zonas
tanto los niveles legales para proteger las salud (120 microgramos por
metro cúbico -µg/m³-, de media en 8 horas) como las recomendaciones
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades autonómicas tienen la obligación legal de informar a la
población sobre los niveles de ozono, sus riesgos y cómo protegerse,
siendo el umbral de información a la población 180 µg/m³ (promedio
horario), un índice que se ha superado en numerosas ocasiones durante
estas semanas. Pero también se ha superado en varias ocasiones el umbral
de alerta, 240 µg/m³ (promedio horario), que exige la adopción de
medidas inmediatas para paliar la situación, algo que no se ha producido.

SESPAS y Ecologistas en Acción piden a las administraciones que, además
de sobre los niveles, informen a la población sobre los riesgos para la
salud del ozono, cómo protegerse y la evolución del episodio de
contaminación utilizando los medios de comunicación masivos y
específicamente a los centros más sensibles (residencias de ancianos,
centros escolares, hospitales, áreas deportivas…). Así, los ciudadanos
deben saber que:

– Los niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con dolencias
respiratorias o cardiovasculares deben extremar las precauciones.

– Estos grupos de población deben evitar, en las horas centrales del
día, cualquier esfuerzo físico y los ejercicios al aire libre.

– Los niveles muy altos de ozono se producen fundamentalmente a
partir de las 14-15 horas por lo que hay que recomendar la
adaptación de los horarios laborales en periodo estival de los
sectores que conllevan trabajos con esfuerzo físico al aire libre de
forma que se eviten las horas de la tarde.

– Toda la población debe evitar hacer ejercicio físico intenso
durante las horas centrales del día.

– Deben estar atentos a la información sobre la evolución de la
contaminación, las áreas afectadas y la duración del episodio.

Para reducir la formación de ozono es necesario que las administraciones
municipales y autonómicas desarrollen los Planes de Mejora de la Calidad
del Aire y los Planes de Acción para reducir la contaminación,
obligatorios según la legislación vigente. También resulta necesario que
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lidere un
plan de lucha contra el ozono troposférico.

Las medidas más eficaces a medio plazo son aquellas que reducen la
emisión de gases precursores del ozono troposférico, es decir, que
suponen una reducción del tráfico rodado (sobre todo con motorización
diésel), la incineración de residuos, la generación de energía en
centrales térmicas y el tránsito marítimo.

Tanto SESPAS, que reúne a 3.800 investigadores y profesionales de la
salud pública en España, como Ecologistas en Acción, confederación de
más de 300 grupos ecologistas, difundirán esta información a sus
asociados y a través de sus webs y redes sociales.

Esta actividad inicia la colaboración entre la principal organización
científica en España y Ecologistas en Acción para prevenir factores
ambientales, que como la contaminación del aire o la exposición a
sustancias que alteran el sistema hormonal, causan graves daños a la
salud de la población.

/Más información: Paco Segura, Ecologistas en Acción, 619 89 19 96.
Ildefonso Hernández, SESPAS, 651 61 11 62/
*Notas para editores*

El ozono es un contaminante que se forma por la reacción de la luz
solar con otros contaminantes, como el dióxido de nitrógeno e
hidrocarburos emitidos por los automóviles, algunas industrias e
instalaciones de combustión, como las centrales térmicas de carbón.
El ozono incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias agudas y
reduce de la función pulmonar y puede agravar las patologías
cardiovasculares. La OMS estima en más de 2.000 las muertes
prematuras anuales en el Estado español debido a la exposición a
elevados niveles de ozono.

Los niveles elevados de ozono troposférico afectan de manera
estructural al 85 % de la población y el 93 % del territorio
estatal, como muestra el informe presentado recientemente por
Ecologistas en Acción “La calidad del aire en el Estado español
durante 2014
”. Esto tiene
graves repercusiones sobre la salud de la población, los ecosistemas
y la productividad de los cultivos.

Además, en estos días los niveles de ozono se han disparado debido
al incremento del tráfico asociado a los desplazamientos veraniegos
y al aumento de las emisiones de las centrales térmicas de carbón al
incrementarse el consumo de energía debido al uso de sistemas de
refrigeración de aire ante la prolongada ola de calor.
_______________________________________________
Ecologistes en Accio de Catalunya
Can Baste pg. Fabra i Puig, 274-08031 Barcelona
T: 648 76 11 99
http://ecologistesenaccio.org/catalunya

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] NP-Com protegir-se de la contaminació per ozó