Revista de Pangea

"La Revista de Pangea és un recull de notícies de diferents butlletins"

[Mitjans] Comunicat. El Manifest contra la legalització dels impactes de la contaminació radioactiva s’a costa als 450 suports / Comunicado. El Manifiesto contra la legalización de los impactos de la contaminación radio activa se acerca a los 450 apoyos

*CATALÀ – CASTELLANO*
**

*
Una setmana després de l’inici de la seva difusió, el manifest que
demana al govern de la Generalitat que retiri el Capítol setè del
Projecte de llei de pressupostos, s’acosta ales 450 signatures de suport*.

La recollida continua en aquest *FORMULARI*
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>,
on també es pot consultar la llista de signants.

Paral·lelament s’han iniciat dues campanyes de tramesa de cartes, una
adreçada al *Conseller de Medi Ambient i Territori*
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>,
i una altra a la *Ministra de Medi Ambient del PP*
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>.

El reconeixement de què les emissions rutinàries de les centrals
atòmiques provoquen un impacte sobre la salut de les persones, i la seva
regularització mitjançant un “impost” està aixecant una considerable
resposta social que només es veurà limitada per l’ajustat calendari
d’aprovació dels pressupostos.

El Capítol setè del Projecte de llei de pressupostos de 2017, redactat
pel govern PDECAT – ERC, suposa una contradicció amb la doctrina oficial
defensada fins ara per la indústria nuclear, els seus seguidors i les
administracions (inclosa la Generalitat de Catalunya), que sostenia que
“les emissions rutinàries dels reactors” eren inofensives, i que no
arriben ni tan sols a la categoria de “contaminació”.

Les entitats i persones que promovem la campanya considerem que el
reconeixement dels impactes d’aquestes emissions sobre la salut de les
persones és un pas endavant que mostra la veritable naturalesa de
l’energia atòmica. A més, pensem que el que ha de fer un govern escollit
democràticament és vetllar per als interessos globals de la societat i
no amagar un fet important com aquest darrera una cortina de fum de
recaptació fiscal i qüestions de competències.

El govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya tenen mecanismes
d’incidència política sobre el govern del PP, que és qui regula
legalment la gestió de les centrals atòmiques. Aquests mecanismes s’han
fet servir en el passat, i es poden tornar a fer servir en un assumpte
com aquest que afecta a la salut de la població. També tenim la certesa
de què una iniciativa política amb l’objectiu de prioritzar la salut de
la població davant dels interessos de la indústria nuclear, comptaria
amb aliats en el Congrés dels Diputats.

El govern del PDECAT i ERC no pot ignorar que el reconeixement del
caràcter “radiotòxic” de les emissions rutinàries té implicacions en el
cas de la resta de reactors atòmics que funcionen a Espanya. Tampoc no
pot ignorar que una decisió d’aquest tipus no és aliena a la voluntat
manifestada per les companyies elèctriques (ENEL- ENDESA, IBERDROLA i
GAS NATURAL- FENOSA), propietàries de les centrals nuclears d’allargar
el seu periode de funcionament fins als 60 anys.

*Demanem al govern PDECAT – ERC que retiri el Capítol setè de la Llei de
pressupostos, i que mobilitzi tots els recursos institucionals de què
disposa per pressionar de manera que durant el període 2020 – 2021 no es
renovin els permisos de funcionament de Vandellòs i Ascó*.

*Demanem a la resta de forces polítiques amb representació al Parlament
de Catalunya que votin en contra d’aquest capítol dels pressupostos, i
que promoguin accions per aconseguir el tancament dels reactors atòmics.
En aquesta línia les entitats i persones que promouen el Manifest estan
gestionant entrevistes amb els diferents grups parlamentaris*.

Catalunya, 23 de gener de 2017.

Més informació: Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663 85 58 78 – Miguel
625895651

——————————————————————————————————–

*Una semana después del inicio de su difusión, el manifiesto que pide al
gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto
de ley de presupuestos,* *se acerca alas 450* *firmas de *apoyo.

La recogida continúa en este *FORMULARIO
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnyZDN7v890Y7NPGQsseMKl-o2N0U8fn_dfezZwCGs_xFIQ/viewform?c=0&w=1>,*
donde también se puede consultar la lista de firmantes. Paralelamente se
han iniciado dos campañas de envío de cartas, una dirigida al *Consejero
de Medio Ambiente y*
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>*Territorio
<https://www.change.org/p/josep-rull-i-andreu-conseller-de-territori-i-sostenibilitat-de-la-generalitat-de-catalunya-no-a-la-legalitzaci%C3%B3-dels-impactes-de-la-contaminaci%C3%B3-radioactiva>,*
y otra a la *Ministra de Medio Ambiente del
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>PP
<https://www.change.org/p/isabel-garc%C3%ADa-tejerina-ministra-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-no-a-la-legalizaci%C3%B3n-de-los-impactos-de-la-contaminaci%C3%B3n-radiactiva?recruiter=18025767&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink>*.
El reconocimiento de que las emisiones rutinarias de las centrales
atómicas provocan un impacto sobre la salud de las personas, y su
regularización mediante un “impuesto” está levantando una considerable
respuesta social que sólo se verá limitada por el ajustado calendario de
aprobación de los presupuestos.

El Capítulo séptimo del Proyecto de ley de presupuestos de 2017,
redactado por el gobierno PDECAT – ERC, supone una contradicción con la
doctrina oficial defendida hasta ahora por la industria nuclear, sus
seguidores y las administraciones (incluida la Generalidad de Cataluña),
que sostenía que “las emisiones rutinarias de los reactores” eran
inofensivas, y que no llegan ni siquiera a la categoría de “contaminación”.

Las entidades y personas que promovemos la campaña consideramos que el
reconocimiento de los impactos de estas emisiones sobre la salud de las
personas es un paso adelante que muestra la verdadera naturaleza de la
energía atómica. Además, pensamos que lo que debe hacer un gobierno
elegido democráticamente es velar por los intereses globales de la
sociedad y no esconder un hecho importante como este detrás de una
cortina de humo de recaudación fiscal y cuestiones de competencias.

El gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña tienen
mecanismos de incidencia política sobre el gobierno del PP, que es quien
regula legalmente la gestión de las centrales atómicas. Estos mecanismos
se han utilizado en el pasado, y se pueden volver a utilizar en un
asunto como este que afecta a la salud de la población. También tenemos
la certeza de que una iniciativa política con el objetivo de priorizar
la salud de la población ante los intereses de la industria nuclear,
contaría con aliados en el Congreso.

El gobierno del PDECAT y ERC no puede ignorar que el reconocimiento del
carácter “radiotóxico” de las emisiones rutinarias tiene implicaciones
en el caso del resto de reactores atómicos que funcionan en España.
Tampoco puede ignorar que una decisión de este tipo no es ajena a la
voluntad manifestada por las compañías eléctricas (ENEL- ENDESA,
IBERDROLA y gas natural- FENOSA), propietarias de las centrales
nucleares de alargar su periodo de funcionamiento hasta los 60 años.

*Pedimos al gobierno PDECAT – ERC que retire el Capítulo séptimo de la
Ley de presupuestos, y que movilice todos los recursos institucionales
de que dispone para presionar de manera que durante el periodo 2020 –
2021 no se renueven los permisos de funcionamiento de Vandellós y Ascó*.

*Pedimos al resto de fuerzas políticas con representación en el
Parlamento de Cataluña que voten en contra de este capítulo de los
presupuestos, y que promuevan acciones para conseguir el cierre de los
reactores atómicos*.*En esta línea las entidades y personas que
promueven el Manifiesto están gestionando entrevistas con los diferentes
grupos parlamentarios*.*
*
Cataluña, 23 de enero de 2017.

Más información: Aurora 660929184 – Eloi Nolla 663 85 58 78 – Miguel
625895651

FontFuente: coordinacio@ecologistesenaccio.cat, via: mitjans-bounces@ecologistasenaccion.org

Comentaris tancats a [Mitjans] Comunicat. El Manifest contra la legalització dels impactes de la contaminació radioactiva s’a costa als 450 suports / Comunicado. El Manifiesto contra la legalización de los impactos de la contaminación radio activa se acerca a los 450 apoyos

Comments are closed.